Đạt được chứng chỉ Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS)

2024/5/15

Chủ tịch Hironori Ando của tập Đoàn Kyocera Document Solutions (gọi tắt là Kyocera) thông báo rằng công ty Kyocera Document Solutions Development Philippines - công ty phát triển phần mềm thuộc tập đoàn Kyocera, đã được công nhận với “Chứng nhận ISMS*” nhờ nỗ lực giải quyết vấn đề bảo mật thông tin.

Với số lượng các vụ tấn công có chủ đích hoặc tấn công bằng mã độc tống tiền ransomware ngày càng tăng hiện nay, điều quan trọng là phải xây dựng và vận hành ISMS để đảm bảo an ninh thông tin toàn diện thông qua đánh giá rủi ro thích hợp trước các mối đe dọa.

Kyocera sẽ tiếp tục phấn đấu để có được các dịch vụ giải pháp tài liệu có chất lượng tốt hơn thông qua chứng nhận ISMS. Đây được coi như một nỗ lực toàn diện để bảo mật tài sản thông tin và dữ liệu của khách hàng, đồng thời góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tổng quan về chứng nhận ISMS

Chứng nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS)
(ISO/IEC 27001:2013)
Tổ chức KYOCERA Document Solutions Development Philippines, Inc.
Được công nhận vào March 25, 2024
Phạm vi công nhận ■ KYOCERA Document Solutions Development Philippines, Inc. (Được toàn thể công ty công nhận)
■ Phát triển phần mềm máy đa chức năng/máy in
Số đăng ký chứng nhận PH000765
Được chứng nhận bởi Bureau Veritas Certification

* ISMS: viết tắt cho Information Security Management System, hệ thống giúp các tổ chức kiểm soát rủi ro bảo mật đối với tài sản thông tin.