Kyocera Document Solutions Inc. จับมือกับ Responsible Business Alliance ซึ่งเป็นพันธมิตรอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มีจุดมุ่งหมายในการดูแลความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

January 7, 2022

Kyocera Document Solutions Inc. (ภายใต้การนำของนายฮิโรโนริ เอนโด) มีความยินดีที่จะประกาศว่า องค์กรได้เข้าร่วม Responsible Business Alliance (ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า RBA) เพื่อทำงานสอดคล้องกับ supply chain ทั่วโลก ภายใต้หลักจรรยาบรรณ.


โดยที่ RBA มีองค์กรชั้นนำต่างๆมากกว่า 190 แห่งเป็นพันธมิตรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม จริยธรรม รวมถึงระบบการจัดการของ supply chain ทั่วโลก โดยที่สมาชิกของ RBA


จะนำหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินงานภายในองค์กร และซัพพลายเออร์ขององค์กรเหล่านั้น ในนามของสมาชิกพันธมิตร Kyocera Document Solution จะสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ RBA อย่างเต็มที่


วิสัยทัศน์:
การรวมกลุ่มขององค์กรต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ ลูกจ้าง สิ่งแวดล้อม และธุรกิจตลอดจน supply chain ทั่วโลก


พันธกิจ:
สมาชิกพันธมิตร ซัพพลายเออร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรฐานและแนวปฏิบัติชั้นแนวหน้า.


Kyocera Document Solutions มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ RBA ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการโดยใช้แนวทางของ RBA ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันของอุตสาหกรรม.


Kyocera Document Solutions ยังมุ่งมั่นที่จะนำจรรยาบรรณมาปรับใช้กับการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เป็นอันดับแรกเพื่อตรวจสอบการใช้งานโดยใช้แนวทางการปฏิบัติและเครื่องมือของ RBA และเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติเช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งแนวทางการจัดซื้อ Kyocera Document Solitons Supply Chain CSR ตามหลักจรรยาบรรณของ RBA และแบ่งปันแก่ซัพพลายเออร์เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรม.


Kyocera Document Solutions ในฐานะสมาชิกของพันธมิตรได้ประกาศว่า “นี้เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตทั้งวัตถุและปัญญาของพนักงานทุกคน โดยการผ่านความพยายามร่วมกัน ทำให้เกิดความก้าวหน้าของสังคมและมนุษยชาติ” ตามจุดประสงค์ในการจัดการและดำเนินการธุรกิจตามปรัชญาของเคียวเซร่าโดยมีเกณฑ์ว่า “อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและควรทำในฐานะมนุษย์” ด้วยการฝึกฝนและทบทวนปรัชญาของเคียวเซร่าในแต่ละวัน จะกระตุ้นให้เรามีส่วนสนับสนุนต่อโลก ธรรมชาติ และการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นี้คือพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการแบบยั่งยืนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Responsible Business Alliance

Responsible Business Alliance
RBA Code of Conduct

* ข้อมูลที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ โปรดทราบว่าเนื้อหาอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาในการอ่าน