Về chúng tôi

Từ năm 1934, KYOCERA Document Solutions đã tiên phong về đổi mới công nghệ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thông tin thành tri thức, trở nên xuất sắc trong học tập và vượt trội hơn người khác. Với chuyên môn nghề nghiệp và văn hoá về quan hệ đối tác thấu hiểu, chúng tôi giúp các tổ chức đưa tri thức vào công việc để thúc đẩy sự thay đổi.