MDS

Tiền đi về đâu?

Tiền bị phí phạm theo rất nhiều cách mà bạn không nhìn thấy: các thiết bị không cần thiết, các nguồn lực bị phung phí, các thiết bị phần cứng không hiệu quả. Những nhân viên được trả lương cao tốn thời gian quý báu vào việc xử lý các vấn đề đơn giản của máy in và vô vàn thời gian bị sử dụng để làm việc với nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Với Dịch vụ Quản lý Tài liệu của KYOCERA (MDS), bạn có thể tối ưu hóa thiết lập kết quả công việc một cách trọn vẹn. Bằng cách cung cấp tổng thể các dịch vụ tiện ích nhằm tổ chức hợp lý việc quản lý đầu ra, chúng ta có thể giảm thiểu lượng công việc cho Phòng IT và cắt giảm những tác động xấu đối với môi trường.

Chúng tôi thực hiện phân tích cẩn trọng cấu trúc và các yêu cầu của tổ chức của bạn. Sau đó, chúng tôi thiết lập chương trình chi tiết hướng đến mục tiêu là các vấn đề cụ thể văn phòng bạn đang gặp phải. Các kết quả rất rõ rệt: giảm chi phí đáng kể và nhiều lợi ích quản lý có giá trị.

Bất kể doanh nghiệp bạn thuộc quy mô nào, bạn đều sẽ thu được lợi ích từ KYOCERA MDS.