Triết lý Kinh doanh

Giới thiệu về triết lý quản trị nền tảng của chúng tôi


[Tôn chỉ Tập đoàn: "Kính Thiên Ái Nhân"]

Luôn luôn giữ lòng khiêm nhường, quang minh chính đại trong công việc, tôn trọng con người, tôn trọng công việc, tôn trọng công ty và yêu quý đất nước

Respect the Divine and Love People

[Triết lý Quản trị]

Mưu cầu hạnh phúc về cả hai mặt vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân viên, nỗ lực cùng nhau cống hiến cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội và toàn nhân loại.