Hỏi đáp

Cảm ơn bạn đã liên hệ với KYOCERA Document Solutions Việt Nam. Hãy lựa chọn dưới đây.

KYOCERA Document Solutions Việt Nam đảm bảo những yêu cầu từ EU sẽ được bảo vệ bởi Luật Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU. Những yêu cầu đó sẽ được chuyển đến và xử lý bởi KYOCERA Document Solutions Châu Âu