Bảo mật

1 Chính sách bảo mật mạng của KYOCERA Document Solutions Việt Nam

Chính sách bảo mật mạng này ("Chính sách") mô tả cách KYOCERA Document Solutions Việt Nam bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi thu thập thông tin cá nhân trên các trang của KYOCERA Document Solutions Việt Nam. Được sử dụng trong Chính sách này, thuật ngữ "thông tin cá nhân" có nghĩa là những thông tin nhận dạng cá nhân bạn, được dùng một mình hoặc kết hợp với các thông tin khác có sẵn với chúng tôi.

Chính sách này áp dụng chung cho tất cả các trang web được vận hành bởi KYOCERA Document Solutions Việt Nam, sau đây được dùng là "Trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam".

2 Tuyên bố về bảo mật trang web

Mặc dù Chính sách này áp dụng cho tất cả các Trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam nói chung, mỗi trang của KYOCERA Document Solutions Việt Nam đều có mục đích và tính năng khác nhau. Nếu cần yêu cầu bổ sung hoặc thêm những sự công bố khác nhau với từng trang KYOCERA Document Solutions Việt Nam cụ thể, những công bố đó sẽ được cung cấp trên chính trang web đó hoặc trong một tuyên bố bảo mật trang web riêng biệt ("Tuyên bố về bảo mật trang web") được đăng trên trang web đó. Từng công bố riêng lẻ hoặc những bổ sung và điều chỉnh về Tuyên bố bảo mật trang web cho Chính sách này, sẽ chỉ liên quan đến phần trang web KYOCERA Document Solutions Việt Nam mà trên đó chúng được đăng tải.

3 Hạn chế trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, bất cứ khi nào KYOCERA Document Solutions Việt Nam thu thập thông tin cá nhân trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, KYOCERA Document Solutions Việt Nam sẽ:

 • cung cấp thông báo kịp thời và phù hợp cho bạn về các thủ tục dữ liệu của KYOCERA Document Solutions Việt Nam; 
 • thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích cụ thể, hạn chế. Thông tin KYOCERA Document Solutions Việt Nam thu thập sẽ có liên quan, đầy đủ và không thừa cho các mục đích thu thập;
 • xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với mục đích ban đầu được thu thập hoặc mục đích bạn đã đồng ý;
 • thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo sự tin cậy cho thông tin cá nhân của bạn với mục đích sử dụng và đảm bảo độ chính xác, đầy đủ và, khi cần thiết, sẽ được cập nhật;
 • cho phép bạn ngừng nhận tài liệu tiếp thị hoặc hủy đăng ký; và thực hiện các biện pháp thích hợp, bằng hợp đồng hoặc bằng cách khác, để cung cấp sự bảo mật đầy đủ cho thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên thứ ba.

4 Thông tin được thu thập trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam và Cách sử dụng

Khi bạn truy cập vào trang web KYOCERA Document Solutions, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định liên quan đến việc bạn sử dụng trang web thông qua việc sử dụng cookie, tín hiệu web và địa chỉ IP.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Điều tra nguyên nhân của sự cố trong máy chủ web
 • Phân tích thông tin truy cập để sử dụng làm dữ liệu thống kê cho các hoạt động tiếp thị và cải thiện nội dung và chức năng trang web của KYOCERA Document Solutions
 • Phân tích lịch sử duyệt web để tạo nội dung và quảng cáo tùy chỉnh theo khách truy cập trang web
 • Kết nối thông tin này với thông tin cá nhân mà KYOCERA Document Solutions đã có được để gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Khi bạn truy cập vào trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, có 3 cách KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể thu thập thông tin về bạn:
 • A. Thông tin được gửi cho chúng tôi bởi Trình duyệt web của bạn

  KYOCERA Document Solutions Việt Nam thu thập thông tin được gửi tự động từ trình duyệt web của bạn. Thông tin thường bao gồm địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên hệ điều hành của bạn (như Macintosh® hoặc Windows®) và tên và phiên bản trình duyệt của bạn (như Internet Explorer®). Thông tin KYOCERA Document Solutions Việt Nam nhận được sẽ phụ thuộc vào các cài đặt trên trình duyệt web của bạn. Xin vui lòng kiểm tra trình duyệt của bạn nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin nào trình duyệt của bạn sẽ gửi đi hoặc cách thay đổi cài đặt.

  Thông tin được cung cấp bởi trình duyệt của bạn sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. KYOCERA Document Solutions Việt Nam sử dụng thông tin để tạo số liệu thống kê giúp cải thiện các trang web và làm cho chúng tương thích hơn với công nghệ được sử dụng bởi khách truy cập Internet của chúng tôi.
 • B. Thông tin được thu thập bằng cách đặt "Cookie" trên máy tính của bạn

  KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể có được thông tin về bạn bằng cách cài đặt một "thẻ" trên ổ cứng máy tính của bạn. Thẻ này được biết đến như là một "Cookie".

  Một số trang KYOCERA Document Solutions Việt Nam sử dụng "cookie phiên chạy". Cookie phiên chạy được sử dụng để gắn thẻ máy tính của bạn với mã nhận dạng duy nhất do máy tính tạo khi bạn truy cập KYOCERA Document Solutions Việt Nam. Cookie phiên chạy không nhận dạng cá nhân bạn và sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt. KYOCERA Document Solutions Việt Nam sử dụng cookie phiên chạy để thu thập thông tin thống kê về cách khách hàng truy cập sử dụng trang web - trang nào họ truy cập, liên kết họ sử dụng và thời gian họ ở trên mỗi trang. KYOCERA Document Solutions Việt Nam phân tích thông tin này (được gọi là "dữ liệu dòng nhấp chuột") ở dạng thống kê để hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của khách truy cập nhằm cải thiện nội dung và chức năng trang web.

  Một số trang KYOCERA Document Solutions Việt Nam cũng sử dụng "cookie cố định". Những cookie này không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt; chúng ở lại trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Bằng cách chỉ định cho máy tính của bạn một mã nhận dạng duy nhất, KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể tạo dữ liệu về các lựa chọn và sở thích trước đó của bạn và trong trường hợp mà các thông tin này cần được thu thập lại, chúng sẽ có thể được cung cấp tự động bởi KYOCERA Document Solutions Việt Nam, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn. Ví dụ: sau khi bạn mua hàng, nếu bạn quyết định thực hiện giao dịch khác, địa chỉ giao hàng của bạn sẽ được giữ lại và sẽ chỉ cần được xác nhận.

  Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc để thông báo khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Mặc dù bạn không bị bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, có thể bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web nếu trình duyệt của bạn từ chối cookie của KYOCERA Document Solutions Việt Nam.

  Chúng tôi sử dụng những cookie sau đây.

  Adobe Analytics
  “s_cc” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có được bật hay không (chỉ đơn giản là đặt thành "Đúng").
  “s_nr” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Xác định xem đó là một truy cập mới hay lặp lại và đặt định nghĩa.
  “s_sq” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript khi chức năng Nhấp Bản đồ và chức năng Bản đồ Hoạt Động được bật; chúng chứa thông tin về liên kết đã được người dùng nhấp vào trước đó.
  Trình quản lý thẻ của Google
  “_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X” 24 giờ
  Công cụ Google Analytics
  “_ga” 2 năm Được sử dụng để phân biệt người dùng.
  “_gid” 24 giờ Được sử dụng để phân biệt người dùng.
  Công cụ Marketo
  “Load SmartForms” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này tải Marketo SmartForms trên trang web.
  “Marketo Email – 404″ Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này theo dõi khi người nhận email nhận được lỗi 404.
  “Marketo Login” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này duy trì hoạt động đăng nhập của bạn vào Marketo.
  “Swiftype Search” Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Cookie này cho kết quả tìm kiếm trên trang web.
  “bIPS”(BIGipServer<pool_name>) Cookie này là cookie phiên chạy và hết hạn khi đóng trình duyệt. Những cookie được mã hóa này cung cấp cân bằng tải.
  “OneTrust (OptAnon)” 1 năm Những cookie này được đặt bởi OneTrust kích hoạt biểu ngữ cookie của Marketo và
  Trung tâm cài đặt Cookie
 • C. Thông tin bạn cung cấp có chủ ý và tự nguyện

  KYOCERA Document Solutions Việt Nam thu thập thông tin bạn chủ động và tự nguyện cung cấp khi bạn sử dụng những trang web của KYOCERA Document Solution Việt Nam, bao gồm, ví dụ, thông tin bạn cung cấp khi đăng ký để nhận thông báo email, khi bạn hoàn thành khảo sát, hoặc khi bạn hỏi một câu hỏi hoặc gửi email cho chúng tôi qua phần phản hồi khách hàng. Trong nhiều trường hợp thông tin sẽ là thông tin cá nhân.

  KYOCERA Document Solutions Việt Nam sử dụng thông tin này cho các mục đích mà bạn cung cấp. Ví dụ: nếu bạn cung cấp địa chỉ e-mail của mình để đăng ký nhận thông báo e-mail, KYOCERA Document Solutions Việt Nam sẽ sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để gửi e-mail mà bạn yêu cầu.

  KYOCERA Document Solutions Việt Nam cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam cho các mục đích kinh doanh khác nhau như dịch vụ Khách hàng, phòng chống lừa đảo, nghiên cứu thị trường, cải thiện sản phẩm và dịch vụ và cung cấp cho bạn và công ty của bạn thông tin và ưu đãi mà KYOCERA Document Solutions Việt Nam tin rằng bạn quan tâm tới. KYOCERA Document Solutions Việt Nam cũng có thể xóa tất cả thông tin nhận dạng cá nhân và sử dụng thông tin còn lại cho mục đích lưu trữ, thống kê hoặc khoa học.

5 Chia sẻ thông tin cá nhân

KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các công ty của Tập đoàn. KYOCERA Document Solutions Việt Nam theo đây xác nhận rằng các công ty của Tập đoàn sẽ sử dụng thông tin theo chính sách này, tất cả các tuyên bố về bảo mật của quốc gia, tuyên bố về bảo mật của trang web và tất cả các luật liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu, đã thỏa thuận theo mục đích ban đầu khi thông tin cá nhân được thu thập (hoặc mục đích mà bạn đã đồng ý sau đó)

KYOCERA Document Solutions Việt Nam sẽ không bán thông tin cá nhân được thu thập từ các trang web của mình cho các trung gian gửi thư mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

KYOCERA Document Solutions Việt Nam cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được KYOCERA Document Solutions Việt Nam thuê để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ. Những bên thứ ba này được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân mà KYOCERA Document Solutions Việt Nam chia sẻ chỉ để thực hiện các dịch vụ thay mặt KYOCERA Document Solutions Việt Nam và xử lý thông tin cá nhân của bạn như một bí mật tuyệt đối.

Trong một số trường hợp, KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba hợp tác với KYOCERA Document Solutions Việt Nam để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của KYOCERA Document Solutions Việt Nam. Khi đó, KYOCERA Document Solutions Việt Nam sẽ yêu cầu các đối tác kinh doanh sử dụng thông tin cá nhân theo cách phù hợp với mục đích ban đầu khi thu thập (hoặc mục đích mà bạn đã đồng ý sau đó) và theo sự cho phép từ Chính sách này, các tuyên bố về bảo mật của quốc gia hoặc của trang web, và tất cả các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư được áp dụng.

Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân cho các bên thứ ba không liên quan. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: (i) theo yêu cầu của bạn; (ii) để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án; (iii) để điều tra tội phạm, chẳng hạn như trộm cắp danh tính; (iv) liên quan đến việc bán, mua, sát nhập, tổ chức lại, thanh lý hoặc giải thể của KYOCERA Document Solutions Việt Nam hoặc đơn vị kinh doanh của KYOCERA Document Solution Việt Nam; hoặc (v) cho những trường hợp tương tự. Nếu trường hợp đó xảy ra, KYOCERA Document Solutions sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

6 Bảo vệ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của KYOCERA Document Solution Việt Nam hoặc trong các cơ sở dữ liệu được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ. Hầu hết các cơ sở dữ liệu này được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Nhật Bản, Mỹ và Đức.

KYOCERA Document Solutions Việt Nam duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ tính bảo mật, an ninh và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù KYOCERA Document Solutions Việt Nam sử dụng các biện pháp bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị công khai, bị lạm dụng hoặc thay đổi trái phép, như tất cả các mạng máy tính khác được liên kết với Internet được bảo mật, KYOCERA Document Solutions Việt Nam không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được cung cấp qua Internet và sẽ không chịu trách nhiệm cho các vi phạm an ninh ngoài tầm kiểm soát hợp lý.

7 Liên kết tới trang internet của bên thứ ba

Các trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được vận hành bởi KYOCERA Document Solutions Việt Nam. Các liên kết này được cung cấp dưới dạng dịch vụ và không có ý chứng thực cho hoạt động hoặc nội dung của các trang web này hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của họ. KYOCERA Document Solutions Việt Nam không kiểm soát các trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, an ninh hoặc thủ tục bảo mật của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật được đăng trên các trang web mà bạn sẽ truy cập trước khi sử dụng trang web đó hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

8 Truy cập thông tin cá nhân

Bạn có thể xem lại, sửa và cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho KYOCERA Document Solutions Việt Nam qua trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, bằng các gọi tới ★★

9 Lưu giữ thông tin cá nhân

KYOCERA Document Solutions Việt Nam giữ lại thông tin cá nhân được thu thập trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam khi cần thiết để cung cấp dịch vụ, sản phẩm và thông tin bạn yêu cầu hoặc khi luật pháp cho phép.

10 Trẻ em và Phụ Huynh

Các trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam không có mục đích dành cho người dưới 13 tuổi. KYOCERA Document Solutions Việt Nam không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ hoặc về trẻ em trên các trang web của mình trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu con bạn đã gửi thông tin cá nhân và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi dữ liệu của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, bạn có thể làm như vậy bằng cách gọi tới ★★.

11 Câu hỏi về Chính sách này hoặc Tuyên bố bảo mật của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc tuyên bố về bảo mật của quốc gia hoặc của trang web hoặc cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi KYOCERA Document Solutions Việt Nam, vui lòng liên hệ với KYOCERA Document Solutions Việt Nam bằng cách gọi tới ★★.

12 Thay đổi chính sách này và Tuyên bố về bảo mật của chúng tôi

KYOCERA Document Solutions Việt Nam có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản mới của Chính sách này trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam, và không cần thông báo trước. KYOCERA Document Solutions Việt Nam cũng có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố về bảo mật của quốc gia hoặc của trang web bất cứ lúc nào bằng cách đăng tuyên bố bảo mật mới trên trang web của KYOCERA Document Solutions Việt Nam và không cần thông báo trước. Nếu KYOCERA Document Solutions Việt Nam sửa đổi Chính sách này hoặc bất kỳ Tuyên bố về bảo mật nào, các sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập sau khi những sửa đổi đó về Chính sách hoặc Tuyên bố bảo mật trên trang KYOCERA Document Solutions Việt Nam được đăng tải.