Kyocera Document Solutions Inc. tham gia "Responsible Business Alliance", Liên minh công nghiệp lớn nhất thế giới dành riêng cho sự Bền vững trong Chuỗi cung ứng Toàn cầu

7 Tháng 1, 2022

Kyocera Document Solutions Inc. (Chủ tịch: Hironori Ando) trân trọng thông báo công ty đã gia nhập Responsible Business Alliance (Trụ sở: Virginia, Hoa Kỳ, sau đây gọi là"RBA") để làm việc với Chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua một Bộ quy tắc ứng xử chung.


RBA là một liên minh gồm hơn 190 tập đoàn hàng đầu thế giới làm việc để cải thiện hiệu quả và nhân công, an toàn lao động, môi trường, đạo đức và hệ thống quản lý trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thành viên RBA thông qua Bộ quy tắc ứng xử của RBA làm nguyên tắc hoạt động cho các công ty và các nhà cung cấp của họ. RBA cung cấp các công cụ để đánh giá các hoạt động và xác định sự phù hợp với Bộ quy tắc, cũng như các công cụ xây dựng năng lực liên quan đến Quy tắc cho các thành viên sử dụng trong các cơ sở của riêng họ và với các nhà cung cấp của họ.


Là thành viên chính thức của RBA, Kyocera Document Solutions hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn và sứ mệnh của RBA:


Tầm nhìn:
Một liên minh các công ty thúc đẩy giá trị bền vững cho người lao động, môi trường và kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.


Sứ mệnh:
Các thành viên, nhà cung cấp và các bên liên quan hợp tác để cải thiện điều kiện làm việc và môi trường và hiệu quả kinh doanh thông qua các tiêu chuẩn và thực hành hàng đầu.


Kyocera Document Solutions cam kết tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của RBA trong các hoạt động của riêng mình, dần dần thực hiện các phương pháp và công cụ của RBA theo tinh thần các mục tiêu chung của ngành.


Kyocera Document Solutions cũng cam kết áp dụng dần Bộ quy tắc ứng xử của RBA cho các nhà cung cấp cấp một của mình, giám sát tính ứng dụng của Bộ quy tắc với khả năng tốt nhất bằng cách sử dụng các thông lệ và công cụ của RBA, và khuyến khích và hỗ trợ các nhà cung cấp của mình thực hiện điều tương tự, do đó, thiết lập『Hướng dẫn mua sắm theo CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) cho Chuỗi cung ứng Kyocera Document Solutions』dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của RBA và chia sẻ lại với các nhà cung cấp, và làm việc cùng nhau như một tổ đội với các cộng sự để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách ngay thẳng.


Kyocera Document Solutions, với tư cách là thành viên của tập đoàn Kyocera, đã tuyên bố rằng "công ty sẽ cung cấp cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng tôi, và thông qua những nỗ lực chung của chúng tôi, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và nhân loại" như nguyên tắc kinh doanh của công ty và đã quản lý kinh doanh dựa trên Triết lý Kyocera - cốt lõi của quản lý trong Tập đoàn Kyocera với tiêu chí "Điều gì là đúng đắn cần phải làm của một con người?". Bằng cách thực hành Triết lý Kyocera hàng ngày, chúng tôi sẽ đóng góp cho Trái đất, cho thiên nhiên và sự phát triển lành mạnh của xã hội cũng như xây dựng lòng tin chung với các bên liên quan. Đó là phong cách nền tảng của chúng tôi để quản lý bền vững.Giới thiệu về Responsible Business Alliance

Responsible Business Alliance
Bộ quy tắc ứng xử của RBA

*Thông tin này được dành cho truyền thông và là cập nhật mới nhất, theo ngày đăng tải