Đạt được 100% năng lượng tái tạo tại các nhà máy sản xuất chính

September 18, 2023

KYOCERA Document Solutions Inc. (Chủ tịch: Hironori Ando) thông báo rằng vào tháng 4 năm 2023, chúng tôi đã đạt được 100% năng lượng tái tạo tại 2 địa điểm sản xuất chính cho các sản phẩm đa chức năng và máy in.


Công ty TNHH Công nghệ Máy Văn phòng KYOCERA Việt Nam hoạt động như một nhà máy đa chức năng kết hợp chức năng R & D (nghiên cứu và phát triển) với sản xuất máy móc và máy in đa chức năng, trong khi Công ty TNHH Công nghệ Máy Văn phòng KYOCERA (Đông Quan) hoạt động như một cơ sở sản xuất máy đa chức năng, máy in và trống OPC*.


Bằng cách chuyển toàn bộ nguồn điện trước đây được sử dụng tại hai địa điểm này sang nguồn điện có Chứng nhận Giá trị Môi trường**, chúng tôi đã đạt được 100% năng lượng tái tạo.


    Nhà máy tại Việt Nam

    Nhà máy tại Trung Quốc

Ngoài ra, Kyocera Document Solutions đặt mục tiêu đạt được 100% năng lượng tái tạo tại tất cả các nhà máy sản xuất bằng cách sử dụng kết hợp các cơ sở sản xuất tiết kiệm năng lượng, lắp đặt năng lượng tái tạo và cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời tại tất cả các cơ sở sản xuất khác, bao gồm cả các cơ sở ở Nhật Bản. Ngoài ra, để thúc đẩy việc tự mua năng lượng xanh, chúng tôi sẽ từng bước mở rộng các cơ sở sản xuất điện mặt trời. Do đó, ước tính rằng tất cả các cơ sở sản xuất sẽ có thể cung cấp khoảng 8,5GkWh điện mỗi năm vào năm 2026.


Công ty chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu môi trường dài hạn dựa trên các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đặt ra khuôn khổ quốc tế để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Một trong những mục tiêu này là đạt được 100% năng lượng tái tạo tại tất cả các địa điểm của Tập đoàn vào năm 2030 thông qua việc thực hiện các biện pháp cụ thể như lắp đặt các cơ sở sản xuất điện mặt trời và đạt được các chứng nhận giá trị môi trường.


Để đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của nhân loại và xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của khách hàng bằng cách xác định SỐNG CÙNG NHAU (LIVING TOGETHER) là trục của mọi hoạt động của công ty tại Kyocera.


* Organic Photo Conductor (Trống tạo ảnh hữu cơ)
** Các chứng chỉ I-REC (International Renewable Energy Certificates - Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế), chứng chỉ TIGR (World Renewable Energy Certificates - Chứng chỉ năng lượng tái tạo thế giới)    Điện chiếu sáng năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Nhà máy Mie Tamaki