Gia hạn Chứng chỉ Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS) và Chứng chỉ Bảo mật Đám mây ISMS

December 15, 2023

CLOUD 735139 / ISO 27017 Tập đoàn KYOCERA Document Solutions (Chủ tịch: Hironori Ando) đã được công nhận “Chứng nhận bảo mật đám mây ISMS※1” vào năm 2017 trong nỗ lực giải quyết vấn đề bảo mật thông tin. Vào năm 2021, nhằm nâng cao hơn nữa mức độ bảo mật thông tin, Công ty đã mở rộng phạm vi công nhận cho tất cả các Bộ phận Phần mềm Nghiên Cứu Và Phát Triển - một phân nhóm của Bộ phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Doanh nghiệp. Bộ phận này được công nhận bằng ISMS (Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin). Công ty đã trải qua đợt kiểm tra gia hạn vào tháng 9 năm 2023, đây sẽ là năm thứ ba kể từ khi Công ty được công nhận chứng nhận. Chúng tôi tự hào thông báo rằng quy trình gia hạn chứng nhận đã hoàn tất.

Với số lượng các vụ tấn công có chủ đích cũng như mã độc tống tiền ngày càng tăng hiện nay, điều quan trọng là phải xây dựng và vận hành tốt Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin để đảm bảo an ninh thông tin toàn diện thông qua đánh giá rủi ro thích hợp trước các mối đe dọa.

Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu cải thiện chất lượng các dịch vụ giải pháp tài liệu thông qua chứng nhận ISMS, nhằm mục đích bảo mật tài sản thông tin và dữ liệu của khách hàng, đồng thời góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tổng quan về chứng nhận ISMS


Cơ chế Chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)
(ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014
Chứng nhận bảo mật đám mây ISMS
(ISO/IEC 27017:2015 / JIP-ISMS517-1.0)
Tổ chức Tập đoàn KYOCERA Document Solutions
Được gia hạn vào 29-09-2023
Phạm vi công nhận ■ Bộ phận phần mềm R&D, Bộ phận R&D doanh nghiệp (Toàn bộ bộ phận R&D phần mềm đều được công nhận.)
■ Phân tích yêu cầu, phát triển, vận hành và bảo trì firmware trong MFP/máy in, tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
■ Bộ phận phần mềm R&D, Bộ phận R&D doanh nghiệp (Được công nhận giới hạn ở các bộ phận phát triển và bộ phận vận hành KYOCERA Fleet Services※2)
■ Hệ thống quản lý bảo mật đám mây ISMS trong việc phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đám mây (cung cấp dịch vụ KYOCERA Fleet Services) cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây (sử dụng Microsoft Azure)
Số đăng ký chứng nhận IS 735190 IS 735190 / CLOUD 735193
Kiểm toán viên được công nhận Tập đoàn BSI Group Japan K.K.

※1 ISMS: viết tắt của Hệ thống quản lý bảo mật thông tin, một hệ thống dành cho các tổ chức để kiểm soát rủi ro bảo mật đối với tài sản thông tin.

※2 KYOCERA Fleet Services: dịch vụ từ xa để quản lý/bảo trì máy in đa chức năng hoặc máy in. Cần lưu ý rằng dịch vụ từ xa, “ECOSYS NET”, được phân phối bởi Tập đoàn KYOCERA Document Solutions Japan, một công ty bán hàng tại Nhật Bản, sử dụng KYOCERA Fleet Services.