Giảm lượng khí thải CO2 xuống 4,210 tấn mỗi năm. Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời hiện đã được kích hoạt tại Nhà máy Việt Nam.

2024/04/16

Chủ tịch Hironori Ando của tập đoàn Kyocera Document Solutions vui mừng thông báo hệ thống phát điện năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Nhà máy Việt Nam sẽ được kích hoạt hoàn toàn từ ngày 29 tháng 3.

Việc lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời này dự kiến sẽ giảm lượng khí thải CO2 khoảng 4,210 tấn mỗi năm (tương đương với việc trồng 300,694 cây xanh). Điều này sẽ cung cấp khoảng 41% lượng điện năng mà Nhà máy Việt Nam sử dụng.

Tập đoàn Kyocera đã thiết lập mục tiêu bảo vệ môi trường dài hạn để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm giảm 46% lượng khí thải CO2 trong năm tài chính 2030 so với năm tài chính 2019. Hơn nữa, các công ty con của Tập đoàn Kyocera đang nỗ lực đạt được mức trung hòa Carbon vào năm 2050.
Sáng kiến này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường thông qua việc giới thiệu năng lượng tái tạo. Điều này cũng đồng nhất với mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các máy in, máy in đa chức năng thân thiện với môi trường nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng bộ phận thay thế.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu hệ thống phát điện năng lượng mặt trời tại các địa điểm khác của mình, đồng thời đạt được chứng chỉ giá trị môi trường. Từ đó chúng tôi đặt mục tiêu đạt được 100% năng lượng tái tạo tại tất cả các địa điểm của Tập đoàn Kyocera Document Solutions vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường dài hạn, mỗi nhân viên cần nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu. Tập đoàn Kyocera sẽ cùng nhau nỗ lực đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của con người và xã hội bằng cách đặt châm ngôn “Sống chung với xã hội, Thế giới và Thiên nhiên” làm tiền đề cho mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh và xã hội của khách hàng.