KYOCERA Fleet Services
Duy trì toàn bộ các thiết bị qua đám mây

GIẢM THỜI GIAN CHẾT VÀ CẢI THIỆN NĂNG SUẤT

Thực hiện giám sát và bảo trì thiết yếu trên toàn bộ đội ngũ máy MFP và máy in có thể là một quá trình tốn thời gian và tốn kém. Những chậm trễ trong việc nhận ra vấn đề quan trọng và nhu cầu bảo trì có thể dẫn đến tăng thời gian chết của thiết bị, trong khi việc phụ thuộc vào dịch vụ tại chỗ có thể khiến chi phí bảo trì vượt khỏi tầm kiểm soát.

KYOCERA Fleet Services cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, dựa trên web để thực hiện bảo trì từ xa. Được lưu trữ trên đám mây, KYOCERA Fleet Services cho phép các công ty và nhân viên dịch vụ xem trạng thái của tất cả các thiết bị, nhanh chóng và dễ dàng xác định và phản hồi các sự cố và thực hiện các nhiệm vụ bảo trì chính, từ mọi vị trí.

LỢI ÍCH

 • Phản hồi nhanh hơn: Giữ một cái nhìn tổng quan rõ ràng về trạng thái của tất cả các thiết bị và nhận thông báo về vấn đề trực tiếp qua đám mây, cho phép nhận dạng và phản hồi nhanh hơn
 • Giảm chi phí:Với bảo trì từ xa, có thể giảm các lần dịch vụ bảo trì tại chỗ, trong khi báo cáo chi tiết lịch sử thiết bị sẽ cung cấp thông tin nhu cầu để lên kế hoạch bảo trì cho từng thiết bị.
 • Quản lý tất cả các thiết bị: Các tính năng giám sát cốt lõi có sẵn cho các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất* đưa ra bức tranh hoàn chỉnh với một giải pháp đơn giản, dễ quản lý

*Các tính năng bảo trì bổ sung chỉ khả dụng cho thiết bị KYOCERA.

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Thông báo thiết bị**: Nhận thông báo trạng thái thiết bị qua email và qua bảng điều khiển hệ thống. Nhân viên dịch vụ có thể giải quyết các vấn đề thậm chí trước khi người dùng bị ảnh hưởng
 • Bảng điều khiển**: Nhận tổng quan rõ ràng về trạng thái của toàn bộ các máy trên một màn hình đơn giản. Nhanh chóng xác định các thiết bị cần chú ý khẩn cấp và phản ứng nhanh hơn với mọi vấn đề phát sinh
 • Báo cáo**: Chạy các báo cáo chi tiết để theo dõi trạng thái và hiệu suất của thiết bị. Sử dụng dữ liệu lịch sử thiết bị để xử lý trước và lập kế hoạch yêu cầu bảo trì của từng thiết bị
 • Firmware Upgrades: Nâng cấp các gói chương trình qua đám mây và nhận các bản nâng cấp vi chương trình cơ sở mới.
 • Triển khai ứng dụng HyPAS::Triển khai và kích hoạt các ứng dụng HyPAS đã mua từ xa, tránh chi phí cho những lần kiểm tra tại chỗt
 • Ảnh chụp màn hình bảng điều khiển:Sử dụng PC để xem màn hình bảng điều khiển thiết bị trong thời gian thực để hỗ trợ khắc phục sự cố và các cuộc gọi dịch vụ
 • Bảng ghi chú: Nhận thông báo văn bản về thông tin dịch vụ đang diễn ra trực tiếp trên bảng điều khiển của thiết bị để thông báo với người dùng Get text notifications of ongoing servicing information directly on the device panel screens to help users stay informed
 • Ảnh chụp nhanh::
 • Cài đặt chế độ bảo trì: Cài đặt chế độ bảo trì của thiết bị từ xa
 • Cài đặt thiết bị: Điều chỉnh cài đặt thiết bị trên một hoặc nhiều thiết bị của cùng một mẫu máy từ xa

**Có sẵn cho các thiết bị đa nhà cung cấp.