Mopria Print Service

Mopria Print Service đem tới cách thức đơn giản và liền mạch để kết nối và gửi tài liệu và hình ảnh từ thiết bị Android đến máy in hoặc máy đa chức năng Kyocera ở gần.

Với ứng dụng này, bạn có thể in và quét từ bất kì máy in hoặc máy đa chức năng Kyocera có chứng nhận Mopria mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm hoặc trình điều khiển, cho phép người sử dụng in nhanh một cách dễ dàng. Mopria Print Service có thể được tải xuống từ Google Play.

Mopria®, Mopria® Logo và Mopria® Alliance logo là các thương hiệu và thương hiệu dịch vụ đã được đăng ký của Mopria Alliance, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc sử dụng khi chưa được cho phép.