prescribe
Tạo ra, lưu trữ và in biểu mẫu trực tiếp từ thiết bị KYOCERA của bạn

Biểu mẫu và tiêu đề thư được làm dễ dàng hơn

Ngay cả giữa thời kì thay đổi kỹ thuật số, các hình thức và tiêu đề thư vẫn là một phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày. Một số trong các hình thức in sẵn này có thể rất tốn kém, đặc biệt là khi không có giải pháp dễ dàng khi cập nhật chúng để thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại. Chi phí liên quan đến sự lãng phí từ chỉnh sửa và in lại biểu mẫu, tiêu đề thư và tài liệu có thể tăng lên rất cao.

PRESCRIBE, ngôn ngữ in của KYOCERA (Printer Description Language) cho phép bạn có thể tạo ra, lưu trữ và in biểu mẫu trực tiếp từ thiết bị KYOCERA của bạn - tiết kiệm nguồn lực của doanh nghiệp, như băng thông mạng, không gian lưu trữ và các chi phí liên quan với quản lý kho. Với khả năng cập nhật tài liệu nhanh chóng, đây là cách làm việc đơn giản, không lãng phí đối với các biểu mẫu và in tiêu đề thư. PRESCRIBE cũng có thể được dùng để quản lý mức in với dữ liệu thay đổi và các ứng dụng cũ.

Thay đổi những tài liệu của doanh nghiệp nhiều lần theo nhu cầu của bạn với giải pháp PRESCRIBE linh động duy nhất chỉ có ở KYOCERA.

LỢI ÍCH

 • In biểu mẫu và tiêu đề thư bất kể lúc nào cần
 • Lưu trữ biểu mẫu và tiêu đề trên máy in
 • Ngay lập tức thay đổi các biểu mẫu như địa chỉ, trang web, logo, v.v.
 • Giảm thiểu chi phí tạo và lưu trữ biểu mẫu
 • Dễ dàng thay đổi dữ liệu in
 • Có thể tùy chỉnh để làm việc với hầu hết các dữ liệu in cũ
 • Phần mềm và nền hệ thống độc lập với nhau
 • Giải pháp in ấn với chi phí hợp lý cho mọi quy mô kinh doanh
 • Tương thích với tất cả các máy MFP và máy in KYOCERA

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Tạo biểu mẫu: Cung cấp cho khách hàng của bạn một cách khác để in dữ liệu biến đổi của họ trên các biểu mẫu
 • Sửa đổi biểu mẫu: Sửa đổi bất kỳ biểu mẫu nào để điều chỉnh các thay đổi như địa chỉ, số điện thoại, logo, v.v.
 • Biểu mẫu nhiều phần: Tạo biểu mẫu nhiều phần điện tử và tải biểu mẫu xuống máy in hoặc MFP
 • Chỉ định đầu ra công việc: Vì ngôn ngữ PRESCRIBE của KYOCERA không phụ thuộc vào trình điều khiển, dữ liệu có thể được gửi từ hầu hết các môi trường như AS400 hoặc UNIX
 • Tải xuống phông chữ PCL: Với tiện ích IC-LINK của KYOCERA, các phông chữ có thể được tải xuống máy in hoặc MFP. Các phông chữ đặc biệt này có thể là độc quyền và được thiết bị nhận dạng là các biểu mẫu đã được tạo dưới dạng phông chữ PCL
 • Mã vạch: Phông chữ mã vạch có thể được tạo và lưu trữ trên máy in hoặc MFP