Teaching Assistant
Hợp lý hóa nhiệm vụ in, chấm điểm và phân tích các bài kiểm tra trắc nghiệm

Hợp lý hóa quy trình trong lớp học và tăng cao các thành tích của sinh viên

Ngành giáo dục đang chịu áp lực liên tục để tìm ra những phương pháp mới, hiệu quả và sáng tạo để cải thiện thành tích của học sinh, cùng lúc giảm được các chi phí. Để hỗ trợ những nhiệm vụ quan trọng đó, KYOCERA đã phát triển giải pháp Trợ lý Giảng dạy để có thể biến máy MFP KYOCERA thành trung tâm tạo bài thi trắc nghiệm, chấm điểm và phân tích kiểm tra theo nhu cầu.

LỢI ÍCH

 • Tăng năng suất bằng cách cho phép giáo viên in/ phân loại / phân tích các bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh chóng
 • Chấm điểm tự động để cải thiện độ chính xác và hiệu quả: Loại bỏ lỗi thủ công và giảm khối lượng công việc
 • Bằng cách tự động hóa quy trình kiểm tra, giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn với học sinh của mình và tập trung vào giảng dạy và phát triển tài liệu giảng dạy
 • Tính linh hoạt cao: Các phiếu trả lời trắc nghiệm có thể được in nhanh để giải quyết các nhu cầu thử nghiệm của các lớp học nhỏ và lớn
 • Xử lý báo cáo tốt hơn: Kết quả kiểm tra có thể được in luôn hoặc định tuyến đến email hoặc ổ USB để tiết kiệm giấy, mực và năng lượng
 • Đảm bảo bảo mật cho sinh viên bằng cách xóa hết các dữ liệu kiểm tra khỏi máy MFP sau mỗi công việc

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giảm gánh nặng cho phòng IT: Không cần cài đặt phần mềm máy chủ hoặc kết nối với PC
 • Phiếu trả lời và câu trả lời được in trên giấy thường, loại bỏ sự cần thiết của phương tiện và hệ thống quét đặc biệt, giảm chi phí trên mọi lĩnh vực
 • Báo cáo tóm tắt và chi tiết trong biểu đồ thanh, biểu đồ tần số và thống kê kiểm tra sẽ cung cấp cho giáo viên những phản hồi nhanh chóng về học lực của học sinh
 • Tăng năng suất bằng cách loại bỏ thời gian dài dành cho các bài kiểm tra chấm điểm thủ công
 • Các bài trắc nghiệm có thể được tạo ra bất cứ khi nào cần thiết. Giáo viên có thể tạo ra bài kiểm tra để hỗ trợ học tập cho bất kì lúc nào khi học sinh gặp khó khăn trong một môn học cụ thể

  Ghi chú

 • Để bảo vệ tính bảo mật của học sinh, tất cả dữ liệu liên quan đến bài kiểm tra sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị sau khi người dùng thoát khỏi Trợ lý giảng dạy.

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

 • Giải thưởng BLI mùa đông 2017 - Giải pháp giáo dục xuất sắc