Kyocera Cloud Information Manager

Đây là cách mà Kyocera Cloud Information Manager thực hiện phép màu:

 • Phần mềm đa khách hàng

  Phần mềm đa khách hàng
  Giảm chi phí vận hành của bạn bằng cách sử dụng phần mềm đa khách hàng được dịch vụ trên đám mây với Google Cloud Platform (GCP)
 • Các thư mục

  Các thư mục
  Sắp xếp tài liệu của bạn theo các thư mục. Thư mục của tôi (My Folders) là thư mục gốc mặc định. Thư mục mới có thể được tạo trong các thư mục một cách tự do.
 • Lập chỉ mục chỉ với một cú nhấp chuột

  Lập chỉ mục chỉ với một cú nhấp chuột
  Cách thức lập chỉ mục hiệu quả là bạn chỉ rõ vùng của từ hoặc câu trong tài liệu và vùng có thể sao chép và dán lên trường lập chỉ mục đã chọn
 • Bảo mật

  Bảo mật
  Kiểm soát truy cập có thể được cài đặt theo các phân lớp tài liệu cho từng người sử dụng. Mỗi phân lớp tài liệu có thể được cấu hình với việc cho phép "Đọc", "Viết" và "Xóa".
 • Yêu cầu xác nhận

  Yêu cầu xác nhận
  Tài liệu được lập chỉ mục có thể yêu cầu xác nhận để đảm bảo tính chính xác của chỉ mục. Một khi được yêu cầu xác nhận, tài liệu cần được xác nhận sẽ được hiện trên bảng điều khiển (dashboard).
 • Nhận xét

  Nhận xét
  Để lại những lời nhận xét trên tài liệu. Cho phép phối hợp giữa các thành viên để hoàn thành quy trình tài liệu, lập chỉ mục hoặc lưu trữ tài liệu.
 • Di động

  Di động
  Thu thập ảnh của tài liệu và gửi đến đám mây bằng ứng dụng di động. Thiết bị di động có thể hiển thị lịch sử các hình ảnh đã được tải lên.
 • Tìm kiếm

  Tìm kiếm
  Bộ lọc tìm kiếm có thể thu hẹp truy vấn tìm kiếm bằng một vài lựa chọn như "Đã được tạo vào", "Người tạo" và "Phiên bản". Có thể sử dụng điều kiện VÀ hoặc HOẶC. Tìm kiếm cũng có thể lọc theo phân lớp tài liệu.