Kyocera Cloud Print and Scan

Cung cấp bảo mật và hiệu quả cho các phong cách làm việc đa dạng

Các phong cách làm việc đã rất đa dạng, và ngoài các văn phòng truyền thống ra, còn có nhiều cơ hội hơn để làm việc tại các văn phòng chi nhánh và tại nhà. Do đó, gia tăng nhu cầu về môi trường mà việc in và quét có thể được thực hiện một cách hiệu quả trong một môi trường bảo mật

Kyocera Cloud Print and Scan là một ứng dụng đám mây cung cấp môi trường bảo mật không gây rò rỉ thông tin từ các tài liệu in. Ngay cả khi vị trí hoặc thiết bị thay đổi, giải pháp này có thể cung cấp một cơ chế cho phép in và quét hiệu quả.

Cung cấp bảo mật và hiệu quả cho các phong cách làm việc đa dạng

Video giới thiệu

 • Bảo vệ thông tin của bạn
 • Bảo vệ thông tin của bạn

  Ở trong văn phòng có nhiều nhân viên từ các vị trí và phòng ban khác nhau. Do đó, việc quản lý thông tin là vô cùng quan trọng. Các trường hợp phổ biến nhất bao gồm quên xóa tài liệu đã in do sử dụng máy in đa chức năng của bộ phận khác hoặc tầng khác, xuất ra từ máy tính cá nhân hoặc rò rỉ thông tin do tài liệu in bị bỏ quên.

  Với Kyocera Cloud Print and Scan, xác thực người dùng qua thẻ ID được thực hiện ở phía máy in đa chức năng đầu ra. Với điều này, nguy cơ quên lấy tài liệu in có thể được giảm bớt, do đó cung cấp một môi trường bảo mật.

 • In hoặc quét mọi lúc, mọi nơi
 • In hoặc quét mọi lúc, mọi nơi

  Nếu môi trường in và các cài đặt in của mỗi nơi được tiêu chuẩn hóa bằng giải pháp đám mây, thì có thể hỗ trợ việc phân cấp các hoạt động văn phòng.
  Với Kyocera Cloud Print and Scan, không cần cài đặt hoặc chuyển đổi trình điều khiển máy in theo tùy từng dòng máy hoặc vị trí của thiết bị đa chức năng khi in hoặc quét. Người dùng có thể dễ dàng in và quét từ đám mây mọi lúc, mọi nơi mà không gặp rắc rối gì.

 • Quản lý in dễ dàng trên đám mây
 • Quản lý in dễ dàng trên đám mây

  Thông thường, việc xây dựng một máy chủ tại mỗi địa điểm để quản lý in sẽ làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai.

  Kyocera Cloud Print and Scan là một ứng dụng in và quét dựa trên đám mây. Không cần phải xây dựng hoặc quản lý một máy chủ riêng lẻ. Ngoài ra, việc cài đặt rất dễ dàng và có thể được triển khai gần như ngay lập tức kể từ ngày ký hợp đồng.