วิวัฒนาการของแบรนด์:การนำ Kyocera Document Solutions มาสู่ยุคใหม่

Kyocera Document Solutions ภูมิใจที่ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของเรา

เอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Kyocera Document Solutions ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและ ยังเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของบริษัทในการมีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในการช่วยลูกค้าในด้านการจัดการข้อมูลเอกสารที่มีปริมาณมหาศาล ช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มความคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา

โดยมีแนวคิดหลักของแบรนด์ใหม่ Kyocera Document Solutions คือการให้ความรู้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ความคิดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรวบรวมเชี่ยวชาญที่มีความสามารถความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้งด้านโซลูชันฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และบริการไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของพวกเขา

ด้วยความคิดนี้เราจะสื่อสารแบรนด์ที่มุ่งเน้นการออกแบบภาพลักษณ์ด้วยการสัมผัสของมนุษย์ ซึ่งมีท่าทางสัมผัสด้วยสไตล์ในการเขียนด้วยลายมือสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่นี้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการออกแบบโซลูชั่นเอกสารทั้งหมด องค์ประกอบเหล่านี้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่า Kyocera Document Solutions คืออะไรและจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า: จะเป็นบริษัทที่พยายามมีนวัตกรรมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ที่สามารถร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้าเพื่อช่วยเหลือผู้คน เพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมกับเราในการเดินทางครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนเป็น Kyocera Document Solutions ในวันพรุ่งนี้

Select Your Country/Region

For products and support services information, please access the Kyocera Document Solutions group official site of your country / region.

Americas

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

Europe

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

Middle East

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

Africa

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

Asia

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

Oceania

In countries / regions where there are no Kyocera Document Solutions sales companies, you can also access the authorized sales partner from the list below.

CLOSE