เกี่ยวกับ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์

สารจากผู้บริหาร

KDTH Management Message

เพื่อให้ทันต่อกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการ ให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น เคียวเซร่าจึงได้ก้าวเข้าสู่การให้บริการในด้านบริการจัดการเอกสารข้อมูล ของลูกค้า ที่เรียกว่า Kyocera Document Solutions แบบเต็มตัว ในการดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของโครงสร้างค่าใช้จ่าย, อุปกรณ์, ปรับปรุงกระบวนการ, พนักงาน และเอกสาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

Kyocera Document Solutions มีเทคโนโลยี Capture & Distribution Solutions เพื่อเปลี่ยนสำเนาเอกสาร เป็นการเก็บรักษาแบบดิจิตอลได้ง่ายดาย สะดวกในการจัดเก็บและส่งต่อ รวมถึง ระบบการพิมพ์ผ่านมือถือ ที่เรียกว่า Mobile & Cloud Solutions สามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ และการสแกนผ่านเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน ในยุคปัจจุบัน คนส่วนหนึ่งเลือกการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อความสะดวกในการทำงานและการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงาน KYOCERA Mobile Print จึงถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานมากขึ้น ทั้งงานพิมพ์และการสแกน เป็นระบบที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า

เคียวเซร่า ไม่ได้เป็นเพียง Hardware Provider อย่างเดียวอีกต่อไป เพราะมีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็น ความลับของคุณป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเอกสารที่เป็นความลับ จัดการและควบคุมการใช้งาน (Copy/Print/Scan) แสดงรายงานการใช้งาน ค่าใช้จ่าย ในระดับรายบุคคล รายแผนกได้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการควบคุมดูแลอุปกรณ์การพิมพ์ได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใดสามารถใช้งาน Copy/Ptint/Scan ได้บ้าง รวมทั้ง สามารถคิดค่าบริการเฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้, แผนก, Cost Center ในรูปแบบหรือราคาที่แตกต่างกันได้ สรุปปริมาณ การใช้งาน ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ โดยรูปแบบของรายงานมีความหลากหลายอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ลดขั้นตอนการทำงานโดยสามารถตั้งค่าเมนูที่มีการใช้งานบ่อยๆ ไว้ให้เข้าถึงได้โดยง่ายผู้ดูแลสามารถติดตั้งและการจัดการง่ายโดยเป็นการจัดการแบบครบวงจร

นายคมสัน อานนท์วัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สํานักงานไทย

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02-586-0333, 02-586-0336-9 (อัตโนมัติ 48 สาย)
แฟ็กซ์. 02-586-0278

www.kyoceradocumentsolutions.co.th

MAP