MDS

มองสิ่งต่างๆให้กว้างมากยิ่งขึ้น

ด้วยการลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมๆไปกับความพึงพอใจของพนักงาน KYOCERA MDS มีส่วนช่วยองค์กรของคุณในทางปฏิบัติมากมาย

ด้านเศรษฐกิจ:ค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประหยัดสูงสุดถึง 30%

MDS สามารถลดต้นทุนได้หลายวิธี:


 • ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษและผงหมึก.
 • ลดต้นทุนการใช้พลังงาน
 • ลดต้นทุนสำหรับการบริการและสนับสนุนช่วยเหลือ
 • คุณสามารถสร้างนโยบายการพิมพ์ ซึ่งสามารถกำหนดว่าผู้ใช้งานใดมีสิทธิ์ในการพิมพ์งานสีได้บ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • โปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายสามารถยกเลิก และติดตั้งใหม่ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์

การเพิ่มประสิทธิภาพ:เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแรงจูงใจของพนักงาน

ผลประโยชน์ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจนนั้น เกิดขึ้นจากการที่ต้นทุนตัวอื่นๆลดลงไป:


 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด ลดระยะเวลาการทำงานลง และลดภาระงานของพนักงานไอที
 • ด้วยโซลูชั่นส์ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทำให้การจัดการเอกสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การตรวจจับเอกสารอัตโนมัติ การกระจายเอกสาร และการเก็บเอกสาร เช่น ตั๋วเงิน ใบสั่งซื้อ หรือใบสมัครประกัน
 • การจัดการเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดความคับข้องใจของพนักงาน ช่วยลดเวลาที่พนักงานใช้ในการรอเอกสารเนื่องจากบางช่วงเวลามีการใช้งานมากเกินไป และทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ได้ถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

ลดความยุ่งยาก ปราศจากปัญหา:ด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ มีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทลูกค้าอยู่เสมอ และการบริการอย่างครบครัน

ด้วยการให้บริการอย่างครบวงจรจาก MDS จะช่วยคุณลดปัญหาต่างๆ และลดกำลังคนที่ใช้ในการทำงานลง


 • เราพร้อมจัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเครื่องพิมพ์และ MFP ทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นยี่ห้อใด
 • เรารับผิดชอบในส่วนของบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งหมด ทั้งสำหรับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของเราเอง รวมไปถึงผู้ผลิตรายอื่นๆด้วยเช่นกัน
 • ด้วยระบบการสนับสนุนช่วยเหลือระยะไกล หรือ Remote Monitoring ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงความผิดปกติในการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ในทันที และสามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดินทางเข้าไป

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:การจัดการและพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

KYOCERA MDS ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของคุณ ปรับปรุงและพัฒนางบดุลในเชิงนิเวศน์ของคุณ เช่นเดียวกับด้านการประหยัดต้นทุน


 • เราพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมและประหยัดต้นทุน และเทคโนโลยี ECOSYS
 • ด้วยการรวมฮาร์ดแวร์ของคุณเข้ากับการจัดการข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะก้าวไปอีกขั้นในด้านการประหยัดพลังงาน
 • เราสามารถให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารแบบเก่าของคุณ ให้เป็นเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสร้างความแตกต่างในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณได้มากขึ้น
 • บริการอื่น ๆ ได้แก่ การใช้กระดาษรีไซเคิล พัฒนาแนวคิดการกระบวนการกำจัดหรือทำลายเอกสาร และใช้“ นโยบายการพิมพ์” เพื่อให้พนักงานต้องคำนึงถึงระบบนิเวศมากขึ้น ก่อนการพิมพ์งานใดๆ

การรักษาความปลอดภัย:เพิ่มประสิทธิภาพในความความปลอดภัยและการควบคุมเอกสารให้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจประเภทใด เอกสารและข้อมูลต่างๆของคุณ ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญ และคุณมีหน้าที่ในการปกป้องเอกสารและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
KYOCERA MDS ขอเสนอการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆและเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และการควบคุมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ