ECM

ECM คืออะไร?

“การจัดการข้อมูลระดับองค์กร” หรือ “ECM” เป็นวิธีการในจัดการข้อมูลแบบครบถ้วนที่สามารถแชร์ข้อมูล, นำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และจัดการข้อมูลทั้งหมดในแผนกต่างๆภายในองค์กร โซลูชั่น ECM นำเสนอกลยุทธ์, กระบวนการ, เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดเก็บ, บริหารจัดการ, และแชร์ข้อมูลส่วนกลางทั้งหมด (เอกสาร, เอกสารแบบดิจิตอล, รูปภาพ และไฟล์เสียง ฯลฯ) ในองค์กร

นอกจากนี้ ECM ยังสามารถรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่โครงสร้าง (เช่น เอกสาร) และข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ข้อมูลในระบบหลักอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ ERP (ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร)) ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทหรือองค์กรสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเช่น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง, ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงความปลอดภัยที่มากขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์ ECM อีกทั้ง Kyocera ยังให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลายของซอฟต์แวร์ ECM ได้ทุกภูมิภาค*

* ความพร้อมในการใช้งานและชื่อของโซลูชั่น ECM จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

ECM