Capture & Distribution

เปลี่ยนเอกสารต้นฉบับ และการเก็บสำเนาให้เป็น เวิร์กโฟลว์ดิจิตัลที่ง่ายขึ้น

 • AutoStore

  AutoStore

  จัดเก็บภาพแผ่นเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประมวลผลเป็นรูปแบบดิจิทัลและกำหนดช่องทางจัดเก็บเอกสารไปยังปลายทางที่ต้องการ

 • KYOCERA Capture Manager

  KYOCERA Capture Manager

  จัดเก็บภาพ, ประมวลผล, จำแนก และกำหนดเส้นทางของเอกสารธุรกิจทั้งหมดของคุณในรูปแบบดิจิตอลไปยังปลายทางต่างๆ

Document Management Solutions

จัดระเบียบ / จัดเก็บ / แบ่งปัน และกู้คืนงานเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • Kyocera Enterprise Information Manager

  Kyocera Enterprise Information Manager

  แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงสร้าง ค้นหา จัดการ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดการวงจรชีวิตของเอกสารทั้งหมด

 • Kyocera Cloud Information Manager

  Kyocera Cloud Information Manager

  โซลูชันการจัดการและจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์

 • M-Files

  M-Files

  ช่วยให้การค้นหา, เรียกดู และแชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย

Cost Control & Security

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ไปพร้อมกับการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทคุณ

 • Kyocera Cloud Print and Scan

  Kyocera Cloud Print and Scan

  จัดการการพิมพ์ที่ง่ายและปลอดภัยบนระบบคลาวด์

 • Card Authentication

  Card Authentication

  ใช้บัตรประจำตัวพนักงานที่มีอยู่เพื่อเข้าใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่น

 • ID Printing

  ID Printing

  การพิมพ์ที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วย Tap & Print

 • KYOCERA Net Manager

  KYOCERA Net Manager

  จัดการเอกสารสำคัญพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

 • PaperCut

  PaperCut

  บริการจัดการ, คำนวณ และกู้คืนการพิมพ์, การทำสำเนา, แฟกซ์ และการสแกน

Output Management Solutions

พิมพ์งานเอกสารทางธุรกิจ และเอกสารอื่นๆ ได้อย่างอิสระในทุกสภาพแวดล้อม

 • PRESCRIBE

  PRESCRIBE

  สร้าง, จัดเก็บ และพิมพ์แบบฟอร์มโดยตรงจากเครื่อง KYOCERA

Network Device Management

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงติดตามและจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้ทั้งจากตำแหน่งในพื้นที่ และระยะไกล

 • Command Center RX

  Command Center RX

  ดูสถานะของอุปกรณ์ ระดับผงหมึก และความพร้อมในการใช้งานของกระดาษผ่านเว็บเบราว์เซอร์

 • KYOCERA Device Manager

  KYOCERA Device Manager

  การจัดการอุปกรณ์บน Web-based ที่ช่วยในการควบคุมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • KYOCERA Fleet Services

  KYOCERA Fleet Services

  ดูแลการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคลาวด์

 • KYOCERA Net Admin

  KYOCERA Net Admin

  การจัดการอุปกรณ์บน Web-based ที่ช่วยในการควบคุมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • KYOCERA Net Viewer

  KYOCERA Net Viewer

  เครื่องมือในการจัดการเครือข่ายอย่างครอบคลุมที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ดูแลและอัพเดทอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลทั้งหมดทั้งในพื้นที่ และจากระยะไกล

Mobile & Cloud Solutions

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการพิมพ์และสแกนด้วยเทคโนโลยีมือถือและคลาวด์

 • KYOCERA Mobile Print

  KYOCERA Mobile Print

  พิมพ์ไฟล์, เว็บเพจและรูปภาพได้อย่างสะดวกและง่ายดายด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

 • KYOCERA Cloud Connect

  KYOCERA Cloud Connect

  พิมพ์และสแกนไปยัง Cloud โดยตรงได้อย่างง่ายดายจากเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นของเคียวเซร่า

 • KYOCERA MyPanel

  KYOCERA MyPanel

  ควบคุมอุปกรณ์ KYOCERA ที่กำหนดได้จากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 • Mopria Print Service

  Mopria Print Service

  เชื่อมต่อและส่งเอกสารและรูปภาพจากอุปกรณ์ Android ไปยัง Kyocera MFP หรือเครื่องพิมพ์ที่ใกล้เคียง