พริ้นท์เตอร์ขาว-ดำ

Monochrome Printers

สถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์หลายแห่งได้ทำการทดสอบและให้คะแนนเลเซอร์พริ้นเตอร์แบบเครือข่ายของเคียวเซร่าอยู่ในอันดับสูง เคียวเซร่าพริ้นเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง คมชัดทั้งงานพิมพ์เอกสารและงานพิมพ์ภาพกราฟฟิกสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีแยกตลับผงหมึกโดยการใช้ดรัมแม่แบบที่ทนทาน และตลับผงหมึกใช้งานได้ยาวนาน พริ้นเตอร์เคียวเซร่าพิมพ์เอกสารนับพันแผ่น โดยมีต้นทุนต่ำและเป็นเครื่องที่ผู้ใช้งานไม่ต้องดูแลบ่อย

Model No. Paper Size (Max.) Printing speed (A4)
(Mono/Color)