ECM

ความสามารถในทางด้านธุรกิจของซอฟต์แวร์ ECM

องค์กรหลายแห่งเจอกับปัญหาที่สำคัญเมื่อพูดถึงการจัดเก็บ, บริหารจัดการ และการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาของบริษัท ซึ่งซอฟต์แวร์ ECM สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ตัวอย่างที่ 1

ปัญหา:

กองเอกสารที่ประกอบด้วยเอกสารประเภทต่างๆรวมกันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพช้าลง

การแก้ไขปัญหา:

การจัดการเอกสารแบบดิจิตอลให้เป็นส่วนกลางจะสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็วได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2

ปัญหา:

การสูญหายของเอกสารทำให้ข้อมูลขาดหายและเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล

การแก้ไขปัญหา:

การแปลงเอกสารเป็นรูปแบบดิจิทัลจะช่วยป้องกันเอกสารสูญหายและมีฟังก์ชั่นในการแจ้งเตือนเพื่อช่วยลดความถี่ของความผิดพลาดในการดำเนินงานเอกสารและการประมวลผล

ตัวอย่างที่ 3

ปัญหา:

การแลกเปลี่ยนเอกสารทั่วไปที่มาพร้อมกับกระบวนการหมุนเวียนและการอนุมัติทำให้เกิดความซับซ้อนในการทำงาน

การแก้ไขปัญหา:

การกำหนดกระบวนการทำงานในการอนุมัติเอกสารที่เหมาะสมของแต่ละบริษัทจะช่วยป้องกันการแลกเปลี่ยนเอกสารที่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้การหมุนเวียนเอกสารและการอนุมัติการดำเนินงานเร็วขึ้น

ตัวอย่างที่ 4

ปัญหา:

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบการป้องกันของข้อมูล

การแก้ไขปัญหา:

การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ECM ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับพนักงานที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งบันทึกว่าใครเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลและเวลาที่เข้าใช้งาน

ซอฟต์แวร์ ECM สามารถผสานเข้ากับระบบธุรกิจหลักที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวเพื่อบริหารจัดการกระบวนการทำงานของเอกสารและข้อมูลที่ใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาเฉพาะต่างๆสำหรับระดับอุตสาหกรรมและแผนกจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาระดับอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการเงิน

ปรับปรุงความเร็วของกระบวนการต่างๆด้วยตนเองในอุตสาหกรรมการเงินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารจากระบบการจัดการสินเชื่อไปจนถึงการประมวลผลการชำระเงินด้วยระบบการแปลงเอกสารเป็นรูปแบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ผสานเข้ากับระบบข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างลงตัว, ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแชร์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้โดยไม่มีปัญหาเช่น เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์

ภาครัฐ

ปรับปรุงการบริการและกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารให้ดีขึ้นด้วยการแปลงเอกสารต่างๆเป็นรูปแบบดิจิตอลและรวมเข้ากับแอปพลิเคชั่นหลักที่ใช้ในทุกแผนกและทุกองค์กรของภาครัฐ

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาของแต่ละแผนก

แผนกขาย

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการขายโดยการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอ, สัญญา ฯลฯ ในสถานะล่าสุดและครบถ้วน รวมทั้งแชร์ข้อมูลดังกล่าวระหว่างพนักงานที่ได้รับสิทธิ์

แผนกจัดซื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดซื้อโดยการจัดเก็บอัตโนมัติและการจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเช่น ข้อมูลราคาและสัญญาขั้นสุดท้ายนอกเหนือจากรายละเอียดล่าสุดในไฟล์เอกสารของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

แผนกทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงความเร็วในการดำเนินการให้ดีขึ้นโดยแก้ไขการบริหารจัดการข้อมูลขอพนักงานให้ง่ายขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคลลที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดายและดึงข้อมูลมาใช้งานได้ในไม่กี่นาที

แผนกบริหารสัญญา

นอกจากการแปลงเอกสารสัญญาและควบคุมการเข้าถึงที่มีการจัดการในรูปแบบดิจิตอลแล้ว การบริหารจัดการสัญญาสามารถได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการใช้การบริหารจัดการสัญญาที่ปรับให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยแจ้งการสิ้นสุดอายุของสัญญาล่วงหน้าผ่านการใช้ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน

แผนกบัญชีและการเงิน

การคัดแยกเอกสารโดยการแปลงใบกำกับสินค้าเป็นรูปแบบดิจิตอลและการใช้งานกระบวนการทำงานที่เหมาะสมจะช่วยให้การดำเนินงานและการอนุมัติระหว่างแผนกต่างๆเร็วขึ้น