เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายนี้สรุปข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมและเราจะใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างไร นโยบายนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย

1. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) นโยบายความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก

นโยบายส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก (“นโยบาย”) นี้อธิบายถึงวิธีที่ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ตามที่ใช้ในนโยบายนี้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้เรา

นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ดำเนินการโดย เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ในที่นี้ “เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อินเทอร์เน็ตไซต์”

2. แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

Aแม้ว่านโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ทั่วๆไปเว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) แต่ละแห่งมีจุดประสงค์และจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไป หากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อินเทอร์เน็ตไซต์ ที่เฉพาะเจาะจงจะต้องมีการเปิดเผยเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์นั้นหรือในคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละฉบับจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ แต่เฉพาะในส่วนของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อินเทอร์เน็ตไซต์ ที่มีการโพสต์ไว้

3. ข้อจำกัด ในการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเมื่อ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะ:

 • แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสมและเหมาะสมกับคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติข้อมูลของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ประเทศไทย
 • รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลที่ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) รวบรวมจะมีความเกี่ยวข้องเพียงพอและไม่มากเกินไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมไว้
 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมที่เก็บรวบรวมหรือที่คุณได้ยินยอมในภายหลัง
 • ทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์และถูกต้องครบถ้วนและในกรณีที่มีการปรับปรุง
 • อนุญาตให้คุณหยุดรับสื่อทางการตลาดหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก และใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยทำสัญญาหรืออื่น ๆ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามอย่างเพียงพอ

4. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในอินเทอร์เน็ตไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) และวิธีการใช้งาน

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ประเทศไทย เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณผ่านการใช้คุกกี้, เว็บบีคอน และไอพี

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดปัญหาในเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติสำหรับกิจกรรมทางการตลาดและปรับปรุงเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ประเทศไทย
 • วิเคราะห์ประวัติการเรียกดูเพื่อแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและโฆษณาที่ไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เชื่อมต่อข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ประเทศไทย ได้รับมาเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
เมื่อคุณเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) มี 3 วิธีที่ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ:
 • A. ข้อมูลที่ส่งถึงเราโดยเว็บเบราเซอร์ของคุณ

  เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) รวบรวมข้อมูลที่ส่งถึงโดยอัตโนมัติโดยเว็บเบราเซอร์ของคุณ โดยปกติแล้วข้อมูลจะประกอบด้วยที่อยู่ IP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชื่อของระบบปฏิบัติการของคุณ (เช่น Macintosh® หรือ Windows®) และชื่อและเวอร์ชันของเบราเซอร์ (เช่น Internet Explorer®) ข้อมูล เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ได้รับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนเว็บเบราเซอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการเรียนรู้ข้อมูลที่เบราเซอร์ของคุณส่งหรือวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า

  ข้อมูลที่มาจากเบราเซอร์ของคุณไม่ได้ระบุถึงตัวคุณเอง เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสถิติเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ใช้โดยผู้เยี่ยมชมอินเทอร์เน็ตของเรามากขึ้น
 • B. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยวาง “คุกกี้” ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณโดยติดตั้ง “แท็ก” ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็กนี้เรียกว่า “คุกกี้”

  อินเทอร์เน็ตไซต์ของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ใช้ “คุกกี้เซสชั่น” บางส่วน คุกกี้เซสชั่นใช้เพื่อติดแท็กคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรหัสระบุที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเข้าถึงไซต์อินเทอร์เน็ตของเคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) คุกกี้เซสชั่นไม่ได้ระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัวและหมดอายุหลังจากที่คุณปิดเบราเซอร์แล้ว เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ใช้คุกกี้ของเซสชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ซึ่ง ได้แก่ หน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชมลิงก์ที่ใช้และเวลาที่อยู่ในแต่ละหน้า เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) วิเคราะห์ข้อมูลนี้ (เรียกว่า “การเก็บข้อมูลการใช้งาน”) ในรูปแบบข้อมูลทางสถิติเพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจและความต้องการของผู้เข้าชมได้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

  เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) บางส่วนใช้ “คุกกี้ถาวร” คุกกี้เหล่านี้จะไม่หมดอายุเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ พวกเขาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) สามารถสร้างฐานข้อมูลของตัวเลือกและความชอบก่อนหน้านี้ของคุณได้และในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อีกครั้ง เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยอัตโนมัติ เวลาและความพยายาม ตัวอย่างเช่นหลังจากที่คุณซื้อสินค้าแล้วหากคุณตัดสินใจซื้ออีกครั้งที่อยู่จัดส่งจะได้รับการเก็บรักษาไว้และจะต้องได้รับการยืนยันเท่านั้น

  หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อวางคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องยอมรับคุกกี้เมื่อไปที่ไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของไซต์ได้หากเบราเซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

  เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้
  Adobe Analytics
  “s_cc” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed. This cookie is set and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled (simply set to “True”).
  “s_nr” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed. Determine whether it is a new visit or repeat and set definition.
  “s_sq” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed. This cookie is set and read by the JavaScript code when the Click Map functionality and the Activity Map functionality are enabled; it contains information about the previous link that was clicked on by the user.
  Google Tag Manager
  “_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X” 24 hours
  Google Analytics
  “_ga” 2 years Used to distinguish users.
  “_gid” 24 hours Used to distinguish users.
  Marketo
  “Load SmartForms” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed This cookie loads Marketo SmartForms on the Sites.
  “Marketo Email – 404″ This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed This cookie tracks when email recipients receive a 404 error.
  “Marketo Login” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed This cookie maintains your active login session to Marketo.
  “Swiftype Search” This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed This cookie enables search results on the Sites.
  “bIPS”(BIGipServer<pool_name>) This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed These encrypted cookies provide load balancing.
  “OneTrust (OptAnon)” 1 year These cookies placed by OneTrust enable Marketo's cookie banners and
  Cookie Preference Centers.
 • C. ข้อมูลที่คุณรู้และจงใจให้

  เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณตั้งใจและจงใจให้เมื่อคุณใช้ไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อคุณกรอกแบบสอบถามหรือเมื่อคุณขอให้เรา คำถามหรือส่งอีเมลถึงเราพร้อมกับข้อเสนอแนะ ในหลาย ๆ กรณีข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

  เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมเอกสาร ตัวอย่างเช่นหากคุณระบุที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งอีเมลที่คุณร้องขอ

  นอกจากนี้ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ยังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆเช่นบริการลูกค้า การป้องกันการฉ้อโกง การวิจัยตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการให้ข้อมูลและข้อเสนอของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ด้วย อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อาจลบข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลทั้งหมดและใช้ข้อมูลที่เหลืออยู่เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติหรือทางวิทยาศาสตร์

5. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตไปยัง บริษัท ตัวแทนรับส่งจดหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการให้บริการสนับสนุน บุคคลที่สามเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับพวกเขาเพื่อใช้บริการในนามของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เท่านั้นและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด

ในบางกรณี เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตรกับ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เมื่อ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ดำเนินการดังกล่าวพันธมิตรธุรกิจของเราจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมที่เก็บรวบรวมไว้ (หรือที่คุณยินยอมแล้ว) และเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายนี้เท่านั้น หรือคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมด

ในบางสถานการณ์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) อาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม: (1) ตามคำขอของคุณ (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล (3) เพื่อตรวจสอบความผิดทางอาญาที่เป็นไปได้เช่นการขโมยข้อมูลประจำตัว (4) เกี่ยวกับการขายซื้อการควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างการชำระบัญชีหรือการยุบเลิกของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) หรือหน่วยธุรกิจ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย); หรือ (5) ภายใต้สถานการณ์เช่นเดียวกัน หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) หรือฐานข้อมูลที่ผู้ให้บริการเก็บไว้ ฐานข้อมูลส่วนใหญ่เหล่านี้จัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) มีการป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องความลับการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แม้ว่า เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้ผิดวิธีหรือเปลี่ยนแปลงเช่นในกรณีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่มีให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจะไม่สามารถรับประกันได้ รับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยนอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล

7. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ดำเนินการโดย เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ลิงก์เหล่านี้เป็นบริการและไม่ได้ระบุถึงการรับรองกิจกรรมหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความปลอดภัยหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราขอให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถตรวจสอบแก้ไขและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ผ่านเว็บไซต์ของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) โดยโทรไปที่ (+662) 586 0333

9. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) Internet ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่คุณขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

10. เด็กและผู้ปกครอง

เว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ไม่แสวงหาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากบุตรหลานของท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลและต้องการขอลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึก เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ประเทศไทยคุณสามารถโทรหา (+662) 586 0333

11. คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) โดยโทรไปที่ (+662) 586 0333

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเรา

เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์นโยบายฉบับแก้ไขฉบับนี้ลงในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือประเทศของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ที่เกี่ยวข้อง หาก เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) แก้ไขนโยบายนี้หรือคำแถลงความเป็นส่วนตัวใด ๆ การแก้ไขจะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากนโยบายหรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขในเว็บไซต์ เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น