มัลติฟังก์ชั่นสี

Color MFPs

เคียวเซร่าเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้งานพิมพ์สีในทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงได้พัฒนาเครื่องสีที่มีความสามารถในการถ่ายเอกสาร การพิมพ์และการสแกนสีที่มีมาตรฐานและยังประกอบด้วยตัวเลือกการจัดเรียงสำเนาและการเย็บเล่มที่ทันสทัย ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างงานเอกสารสีสำหรับธุรกิจทุกประเภท

Model No. Paper Size (Max.) Printing speed (A4)
(Mono/Color)