MDS

มองหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

KYOCERA MDS ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอกสารทั้งหมดของคุณใน 5 ขั้นตอนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ และออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ
ด้วยการปรับแต่งโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการเฉพาะและขนาดขององค์กรของคุณ กระบวนการของเราจะเริ่มต้นด้วยการระบุถึงจุดอ่อนในโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันขององค์กรคุณ ก่อนที่จะนำใช้โซลูชั่นมาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Phase 1: Asess มองให้ทั่วทุกที่

เราเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจกับธุรกิจของคุณให้มากที่สุด
ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมด้านงานเอกสารของคุณอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ระบบไปจนถึงข้อมูลทางการเงิน การวัดปริมาตรรวมไปถึงข้อมูลด้านพลังงาน
การใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์และการสำรวจ ขั้นตอนการประเมินของเราเน้นให้เห็นถึงความสูญเปล่าและผลผลิตที่อาจด้อยคุณภาพในองค์กรของคุณ ผลที่ได้คือรายงานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำมาวางแผนต่อไปได้ว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร และนำมาดำเนินการปรับใช้อย่างเหมาะสม


ในการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเราวิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่อไปนี้:


 • ด้านการเงิน: สร้างความเข้าใจว่าเงินนั้นถูกใช้ไปกับอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองใด ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและค่าบำรุงรักษา
 • เวิร์กโฟลว์: สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
 • เอกสาร: การพิมพ์ การจัดเก็บ การจัดการและการเผยแพร่เอกสาร มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: คุณสามารถประหยัดพลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกำจัดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์

Phase 2: Design มองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

สำหรับขั้นตอนการออกแบบนั้น เราต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นขนาดององค์กร งบประมาณ เป้าหมายและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ


 • การออกแบบโซลูชั่น: ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความครอบคลุม เราจะพัฒนาเวิร์กโฟลว์ การควบคุมระบบ การใช้ทรัพยการอย่างมีประสิทธภาพ และความปลอดภัยของเอกสาร
 • การออกแบบที่รองรับอุปกรณ์จำนวนมาก: ด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่หลากหลาย เราจะพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรคุณ ไปจนถึงตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทำงาน
 • บริการด้านการเงิน: เราร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น BNP Paribas และ ING Lease KYOfinance ด้วยการเสนอโปรแกรมการเช่าซื้อที่ไม่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบดุลและอุปกรณ์ของคุณ

Phase 3: Implement ดูแลผลกำไรของคุณ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญในระหว่างการดำเนินการคือการมีผลกระทบน้อยที่สุดต่องานประจำวันของคุณ เพื่อลดช่วงเวลาการหยุดทำงานและความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
นั่นเป็นสาเหตุที่การดำเนินงานถูกควบคุมดูแลโดยทีมผู้บริหารโครงการมืออาชีพและดำเนินการโดยช่างทางเทคนิคที่มีฝีมือ
เรายังสามารถดำเนินงานในช่วงเวลาทำการของคุณหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าการหยุดชะงักในการทำงานเป็นไปได้น้อยที่สุด


 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ: การให้บริการอย่างเต็มที่ พร้อมกับการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์: โดยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพของ KYOCERA
 • การฝึกอบรม: มีการอบรมเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดต่างๆและการรบกวนทำงานของคุณ
 • การวางแผนลอจิสติกส์ที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ: เราสามารถดำเนินงานในช่วงเวลาที่กำหนด นอกเวลาทำการ หรือในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในองค์กรของคุณ
 • การจัดเก็บและกำจัด: ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกกฎหมาย

Phase 4: Manage มองหาการบริการที่เหนือกว่า

การให้บริการของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างศักยภาพในการทำงานให้แก่องค์กรของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงความไว้วางใจและการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ


 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ระบบ: ด้วยแพคเกจการบริการที่ครอบคลุม เพื่อการใช้งานที่ไม่ติดขัด ใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มเวลา
 • การสนับสนุนช่วยเหลือระยะไกล: พร้อมแก้ไขปัญหาให้คุณอยู่ตลอดเวลา
 • เติมวัสดุสิ้นเปลืองอัตโนมัติ: ลดความยุ่งยากและการหยุดชะงักในการทำงาน
 • การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์: เราให้บริการทั้งทีมสนับสนุนช่วยเหลือระยะไกลและในสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความไว้วางใจสูงสุดให้แก่คุณ
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ: การประชุมและรายงานข้อมูลการจัดการที่แม่นยำ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้คุณอย่างเต็มที่

Phase 5: Optimise มองไปข้างหน้า

องค์กรของคุณจะไม่หยุดพัฒนา และไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์ หรือใช้งานเอกสารอีกต่อไป ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง KYOCERA MDS จะวิเคราะห์อุปกรณ์ทั้งหมดและเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยปกติการประเมินของเราจะแสดงให้คุณเห็นถึงผลประโยชน์เชิงปริมาณที่ได้รับจาก KYOCERA MDS และเป็นสิ่งที่ทำเรามั่นใจได้ว่าเราบรรลุเป้าหมายของคุณ


 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ด้วยการให้บริการแบบควบคุมดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ระบบเดียว และการวิเคราะห์การใช้งานอย่างเหมาะสม เราสามารถวัดมูลค่าทางการเงินของบริการของเราได้
 • การออกแบบระบบแบบ Fleet: เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสอดคล้องกับความต้องการของคุณ
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณและตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่