มัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ

Monochrome MFPs

เมื่อพูดถึงเครื่องถ่ายเอกสารและมัลติฟังก์ชั่น (MFPs)แบบขาวดำ เคียวเซร่ามีสินค้าที่ได้รับรางวัลหลากหลายรุ่นครอบคลุมความต้องการใช้งานของทุกประเภทงานตั้งแต่การใช้งานปริมาณน้อยไปจนถึงปริมาณสูง ด้วยการพิมพ์ การสแกน หรือตัวเลือกเพิ่มการใช้แฟกซ์ และ ตัวเลือกที่หลากหลายในการจัดเรียงสำเนา ผลิตภัณฑ์เคียวเซร่าสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของธุรกิจทุกขนาด

Model No. Paper Size (Max.) Printing speed (A4)
(Mono/Color)