Kyocera's TASKalfa Pro 15000c ได้รับรางวัล The Best Colour SRA3 Award โดย European Digital Press Association

February 15, 2021

Kyocera Document Solutions Inc. (ประธานบริษัท: Norihiko Ina) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "Kyocera") มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท "TASKalfa Pro 15000c" ของเราได้รับรางวัล The Best Color SRA3 ในประเภทการพิมพ์บนกระดาษ A4 จำนวน 500,000 ครั้ง/เดือน โดย European Digital Press Association (ต่อจากนี้จะเรียกว่า EDP)

EDP คือองค์กรเกี่ยวกับนิตยสารสิ่งพิมพ์ของยุโรปซึ่งประกอบด้วยนิตยสารจำนวน 21 ฉบับ ที่มีผู้อ่านมากกว่า 500,000 คน ใน 27 ประเทศในยุโรป โดย The EDP Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มีมายาวนานกว่า 14 ปี สำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัล

เครื่องพิมพ์โปรดักชั่นอิงค์เจ็ท Kyocera TASKalfa Pro 15000c ได้รับรางวัล The Best Color SRA3 สำหรับประเภทการพิมพ์บนกระดาษ A4 จำนวน 500,000 ครั้ง/เดือน โดย Marcel Ebbenhorst ผู้จัดการฝ่ายเครื่องพิมพ์โปรดักชั่นของ Kyocera Document Solutions Europe BV ได้กล่าวไว้ว่า “นี่เป็นความสำเร็จที่พิเศษมากสำหรับเครื่องพิมพ์กำลังการผลิตสูงรุ่นใหม่ของเรา เป็นที่น่าสังเกตุว่าแม้เราเป็นผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ แต่ได้รับการยอมรับจากคณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องของด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทนี้”

รางวัล The EDP Awards ได้รับการประเมินในหลายๆ ด้าน ไม่เพียงแค่อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นสิ่งสำคัญที่นำมาพิจารณาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มคนและผู้ใช้อีกด้วย ซึ่งความโดดเด่นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นในตลาดสิ่งพิมพ์ กับการผสมผสานที่ลงตัวทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งปัจจัยสำคัญในการได้รับรางวัลปี 2020

Kyocera ยังคงเป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอยู่เสมอ


* ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ในหน้านี้เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
* ข้อมูลที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ โปรดทราบว่าเนื้อหาอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาในการอ่าน