Kyocera Document Solutions ได้รับรางวัล WorldStar Award 2021 จากองค์กร WPO (World Packaging Organization)

March 8, 2021

KYOCERA Document Solutions Inc. (ประธานบริษัท: Norihiko Ina) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "KYOCERA") มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document feeder) ที่ติดตั้งอยู่ในมัลติฟังก์ชั่นของ KYOCERA นั้นได้รับรางวัล The WorldStar Award 2021 ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร WPO (World Packaging Organization)

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ชนะในรอบก่อนๆ จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศก็สามารถแข่งขันได้ โดยการแข่งขันจะประเมินปัจจัยต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ อาทิ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความคิดริเริ่ม ฯลฯ และมอบตรารับรอง "WorldStar" สำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้วที่ KYOCERA ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

KYOCERA ได้รับรางวัลในด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) ด้วยการใช้กระดาษแข็งแบบพิเศษเพื่อเป็นวัสดุกันกระแทกแทนพลาสติก เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกำจัดการปล่อยสารอันตราย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 12 “มีความรับผิดชอบต่อการผลิตและบริโภค” นอกจากนี้ด้วยรูปทรงที่ซับซ้อนของอุปกรณ์ป้อนกระดาษทำให้ต้องออกแบบวัสดุโดยเฉพาะที่สามารถใช้กันกระแทกได้ ซึ่งกระดาษแข็งแบบพิเศษถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ และยังมีขนาดที่เล็กอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์นี้ยังได้รับรางวัล The Industrial Packaging Category Award ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในปี 2020 โดยการประกวดนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้การสนับสนุนของ Japan Packaging Institute โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง และเผยแพร่เทคนิคการบรรจุหีบห่อ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) KYOCERA จึงได้พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม เฉกเช่นเดียวกับฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเรายังคงมีความพยายามที่จะลดวัสดุที่ใช้ในการผลิต และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของบริษัท โดยยึดหลักสำคัญคือ “Do what is right as a human being”


* ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ในหน้านี้เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
* ข้อมูลที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ โปรดทราบว่าเนื้อหาอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาในการอ่าน