Kyocera Document Solutions เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน Expo 2025 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโอซาก้า เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าร่วมในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาและผู้ผลิตเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

January 18, 2024

โดยวันนี้ Kyocera Document Solutions Inc. (นำโดย นายฮิโรโนริ เอ็นโด) ได้ประกาศสนับสนุนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการและผู้ผลิต ในธีม “Designing Future Society for Our Lives (การออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเรา)” ในงาน Expo 2025 ที่จะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2025 ณ กรุงโอซาก้า เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

โดยตลอดระยะเวลาจัดงาน ได้มีการจัดเตรียมเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งอุปกรณ์ วัสดุการพิมพ์ การซ่อมบำรุงรักษา และระบบจัดการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดงาน Expo ครั้งนี้

ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทาน เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ที่นำเสนอมานี้ได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่ถูกทิ้งแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่นของโอซาก้า เราจะให้การสนับสนุนความสำเร็จของงาน Expo 2025 ที่จะเกิดขึ้น ณ กรุงโอซาก้า เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป