ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 960 ตันต่อปี ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เปิดใช้งานเต็มรูปแบบแล้วที่ Kyocera Document Solutions America, Inc.

January 19, 2024

Kyocera Document Solutions Inc.(นำโดยนายฮิโรโนริ เอนโด; ภายใต้ชื่อ:Kyocera) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ ณ Kyocera Document Solutions America, Inc.

โดยเราคาดหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวน 960 ตันต่อปี โดยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บริเวณดาดฟ้าของอาคารที่รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวน 19,185 ตัน (เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 287,000 ต้น) ภายในเวลา 20 ปี

กลุ่มบริษัทภายในเครือเคียวเซร่าได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขต 1, 2*) เป้าหมายการลด (1.5 °C-level): โดยจะลดลงกว่า 46% ในปี FY2031 (เมื่อเทียบกับปี FY2020)

การติดตั้งพลังงานทดแทนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดที่ทั้งประหยัดพลังงานและต้องการบำรุงรักษาที่น้อยลง

พวกเรามุ่งหมายว่าพลังงานหมุนเวียนจะประสบความสำเร็จ 100% ด้วยการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาขาอื่นๆในอเมริกา และทวีปต่างๆทั่วโลก และได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบริษัท Kyocera Document Solutions ทั้งหมดภายในปี FY2031

เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาของมนุษยชาติและสังคม เราจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจของลูกค้าภายใต้แคมเปญ LIVING TOGETHER ที่จะเป็นแกนหลักของเคียวเซร่า

* ขอบเขต 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต

ขอบเขต 2: การปล่อยมลพิษทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน หรือความร้อนจากปัจจัยภายนอก