TASKalfa Pro 15000c

มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

ความปลอดภัย

มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าการพิมพ์มีความน่าเชื่อถือ

ปลอดภัย

ป้องกันการใช้งานหน้าจอ "Interface blocking"

สามารถบล็อกเส้นทางการเข้าถึงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในอุปกรณ์โดยการปิดพอร์ตเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้และพอร์ต USB

การยืนยันตัวตน เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้

ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนผู้ใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและการเข้าถึงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในอุปกรณ์

การเข้ารหัสข้อมูล

"Data Security Kit" ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน Hard Disk หรือ SSD จะถูกเขียนทับและลบโดยอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลดั้งเดิมถูกถอดรหัสหากข้อมูลถูกลักลอบขโมย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ TASKalfa Pro 15000c สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ยาวนานหลายทศวรรษของเราในด้านผลิตภัณฑ์และการผลิตที่ยั่งยืน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โหมดประหยัดการใช้ไฟฟ้า

TASKalfa Pro 15000c เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับการผลิตขนาดใหญ่ สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ 100 V ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้มากและช่วยลดต้นทุนการพิมพ์งาน

ลดการใช้พลังงานและมลภาวะ

Electrophotography ระบบพิมพ์แบบเครื่องถ่ายเอกสารสี จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาปรับความยึดเกาะหมึก และลูกกลิ้ง ลูกถ่ายหมึกสร้างภาพ หรือสายพาน ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นประจำ การพิมพ์อิงท์เจ็ตโดยระบบหมึกแบบน้ำ (water-base pigment ink)ไม่สิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลือง จะมีแต่เพียงน้อยซึ่งช่วยลดของเสีย และความสิ้นเปลืองได้ และยังช่วยลดปริมาณมลภาวะของ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) และการปล่อย UFP (อนุภาคขนาดเล็กพิเศษ)