TASKalfa 7004i/6004i/5004i

ใช้งานง่ายและมีการแจ้งเตือนชัดเจน

ส่งและรับแฟกซ์ง่ายกว่าที่เคยด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่ายและมีไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆ (LED notification)

หน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย

หน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย

แผงสัมผัสขนาดใหญ่บนอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยปุ่มสัมผัสเดียว สมุดที่อยู่ ไอคอนและข้อความที่ใช้งานง่าย

 • แจ้งเตือนการรับแฟกซ์แบบมีแสงและเสียง

  แจ้งเตือนการรับแฟกซ์แบบมีแสงและเสียง

  เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบกระดาษบนตัวแยกงาน เช่น เอกสารแฟกซ์ ไฟ LED ที่ด้านหน้าอุปกรณ์จะกะพริบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลที่ได้รับถูกพิมพ์ออกมา

 • Fการส่งต่อแฟกซ์ขาเข้าด้วยวิธีต่างๆ

  Fการส่งต่อแฟกซ์ขาเข้าด้วยวิธีต่างๆ

  นอกจากการจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับในกล่องแฟกซ์ของโฮสต์แล้ว ยังสามารถส่งแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์อื่นๆ Internet faxes อีเมล โฟลเดอร์ และคลาวด์ได้อีกด้วย หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถส่งต่อปลายทางร่วมกันด้วยวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น การถ่ายโอนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (SMB) หรือการถ่ายโอนอีเมล คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการส่งต่อไปยังผู้รับที่ต้องการได้อีกด้วย

รายการสมุดที่อยู่มากถึง 2,500 รายการ

คุณสามารถลงทะเบียนบุคคลได้มากถึง 2,000 คน และกลุ่มหมายเลขและที่อยู่ 500 กลุ่มสำหรับการส่งแฟกซ์ โดยคุณสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสร้าง one-touch button เพื่อลดระยะเวลาในการโทรสำหรับปลายทางที่ใช้บ่อย สามารถลงทะเบียนได้ถึง 1,000 ปลายทาง

ป้องกันการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการพิมพ์ผิด

ด้วยฟังก์ชัน FASEC1 fax security คุณสามารถยืนยันข้อมูลที่ป้อนโดยไปที่หน้าจอยืนยันหรือกดหมายเลขสองครั้งก่อนส่ง คุณยังสามารถจำกัดการตั้งค่า "การป้อนหมายเลขบนแป้นตัวเลข""ส่งไปยังหมายเลขสมุดที่อยู่ที่ไม่ได้ลงทะเบียน""โทรซ้ำ" และ "ส่งทุกคน"

แฟกซ์แบบไร้กระดาษ

ประหยัดกระดาษและเวลาทำงานด้วยการส่งและรับแฟกซ์แบบไร้กระดาษ (paperless)

 • ป้องกันการส่งออกแฟกซ์โดยไม่จำเป็น

  ป้องกันการส่งออกแฟกซ์โดยไม่จำเป็น

  นอกจากจะสามารถพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับโดยทันทีแล้ว คุณยังสามารถดูตัวอย่างแฟกซ์ก่อนพิมพ์ได้อีกด้วย เพราะฟังก์ชันกล่องรับหน่วยความจำแฟกซ์จะจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว เมื่อใช้แผงการทำงาน คุณสามารถพิมพ์เฉพาะเอกสารที่จำเป็น โดยลดจำนวนการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เช่น แฟกซ์ที่ไม่พึงประสงค์

 • Fax from PC

  Fax from PC

  การส่งแฟกซ์ผ่านเครือข่ายเป็นฟังก์ชันในการส่งแฟกซ์ด้วยไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ การทำงานแบบไร้กระดาษทำได้โดยการส่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อทำแฟกซ์ทุกครั้ง และเป็นการช่วยลดต้นทุนอีกด้วย

 • บันทึกข้อมูลเอกสารหลังแฟกซ์

  บันทึกข้อมูลเอกสารหลังแฟกซ์

  คุณสามารถบันทึกสำเนาของเอกสารที่ส่งและแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล และยังสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ในกล่องผู้ใช้ของแต่ละบุคคลได้อีกครั้ง (หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้/กลุ่ม) ในเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งแฟกซ์เป็นประจำ

ยกระดับการใช้งานด้วยคุณสมบัติขั้นสูง

คุณสมบัติการรับส่งแฟกซ์ของธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

รองรับขนาดเอกสารการส่งข้อมูลที่หลากหลาย

รองรับกระดาษขนาดต่างๆ ตั้งแต่ A3 ถึง A6 และคุณยังสามารถส่งแฟกซ์เอกสารขนาดยาวได้สูงสุดถึง 1,600 มม. ด้วยตัวป้อนเอกสาร (ความกว้างขนาด A4)

ส่งแฟกซ์ของคุณด้วยข้อความที่คมชัด

คุณสามารถปรับความละเอียดและความเข้มก่อนการส่งแฟกซ์ได้ตามความต้องการ หมดปัญหาเรื่องการส่งเอกสารที่มีเส้นหรือข้อความ

รายงานสถานะการส่ง/รับ

ระบบช่วยให้คุณดูประวัติการส่งและรับแฟกซ์ได้มากกว่า 100 รายการ รวมถึงสถานะการส่ง/รับ (normal/abort/error) และผู้รับ สามารถพิมพ์รายงานการจัดการได้สูงสุด 50 รายการสำหรับการโทรล่าสุดแต่ละครั้ง และการสร้างรายงานสามารถทำได้แบบอัตโนมัติด้วย

สายแฟกซ์ที่ใช้แยกกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

สามารถใช้แฟกซ์ได้สูงสุดสองสายในการดำเนินการต่างๆ เช่น การใช้สายแฟกซ์ สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ใช้ทั่วไป สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องเดียว
* จำเป็นต้องใช้ FAX System 12 จำนวน 2 ชุด

ป้องกันความผิดพลาดในการเลือกกระดาษโดยการระบุถาดกระดาษ

หากคุณระบุถาดกระดาษเพื่อป้อนกระดาษเมื่อคุณรับแฟกซ์ เครื่องจะไม่ป้อนกระดาษจากถาดอื่น เพื่อจะป้องกันไม่ให้คุณพิมพ์บนกระดาษที่ต่างจากเดิม นอกจากนี้ การระบุปลายทางกระดาษของการพิมพ์แฟกซ์จะป้องกันไม่ให้เอกสารผสมกับสำเนาที่คัดลอกหรือพิมพ์

Other Faxing Features

การตั้งค่าการส่งแฟกซ์
●Outgoing Faxes (Fax Direct Transmission, memory transmission, timer transmission, transmission reservation, interrupt transmission) ● Document Size (Auto Detect/Custom) ● Outgoing Document Size (Select from document size, standard size and others.) ● Mixed Size Originals (process documents of different sizes all at once)* ● Continuous Scan (Batch processing of files read separately) ● Duplex, Spread Orientation ● Reduced/Enlarged ● Centering ● Border Erase (Erase the black border that froms around the image) ● File Name Entry ● Long Original (Reads long-sized original documents using document processor) ● Network Fax (Setting and sending via the Internet factory driver: Attaching a cover page, sending a timer linked with the main body address book, displaying an address confirmation dialog, and printing at the same time)
*ไม่สามารถใช้กับ DP-7140/7140W.

การลงทะเบียนปลายทาง
●Panel Input ● Select from address book (Search by Address Name, one-touch key, and short key) ● Batch Sending (Up to 500 group addresses)

การตั้งค่าการรับแฟกซ์
●Reception Method (Auto reception, fax/telephone automatic switching reception, fax/answering machine automatic switching reception, manual reception) ● Polling Reception (Receives the sender's original using the receiver's operation) ● F-Code Communication Setting (Sending documents to the communication box of the receiver: F-code confidential communication, F-code bulletin board reception, F-code relay broadcast communication, fax box transfer of received documents) ● Received File Processing (Print or forward print according to conditions after receiving memory) ● Receiving and Forwarding (PC Folder, Mail, Other Fax/Internet Fax, Fax Box) ● Paper Type Setting ● Print Settings (Duplex, 2 in 1)

การตั้งค่าคุณภาพของภาพ
●Transmssion Resolution (Normal: 200 × 100 dpi, Fine: 200 × 200 dpi , Super Fine: 200 × 400 dpi ,Ultra Fine: 400 × 400 dpi , 600 × 600 dpi) ● Receive Resolution (1200 × 1200 dpi) ● Document Density ● Document Quality (Text + Photo Mode, Photo Mode, Text Mode (for Thin Text/Thin Lines))

การรักษาความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ
●Destination Check before Send ● Input Destination Twice ● File Size Confirmation ● Destination Entry Permission Setting (Numeric keypad input, direct input, redial, broadcast) ● Fax Encryption ● Transmission Permission (Registration of permitted fax numbers/ID numbers, registration of rejected fax numbers/ID numbers, block faxes from unknown numbers) ● Operation Time Setting (limit FAX reception in night-time) ● Usage Restrictions (with department management function)

กล่องแฟกซ์ (บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำอุปกรณ์ชั่วคราว)
●Box Document Display (Fax preview, document list) ● Box Document Search (Document name, document box number, and document box name) ● Box Receiving Setting (Memory reception, reception display, reception transfer) ● Box Sending Setting (File format, transmission resolution, file size check, timer transmission, delete after transmission, file division, FTP encryption transmission) ● Box Document Printing (Delete after printing, Eco Print setting, and Margin setting)

การจัดการแฟกซ์
● Send and Print ● Send and Save ● Record on Received Date and Time ● Outputting Address Book List ● Printing Fax Box List ● Sending/Checking Received History of Fax Job ● Printing Communication Management Report (Fax transmission/reception) ● Printing Result Report (Send result, receive result, abort job) ● Result Report Setting

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแฟกซ์ (ต้องมีการกำหนดค่าด้วย Internet Fax Kit (A))
●Fax Send (Simple Mode, Full Mode, Direct SMTP (Full mode)) ● i-Fax Subject/Message Input ● Forwarding of received fax to multiple recipients via Internet fax

คุณสมบัติอื่นๆ
● Stamp (text stamp, bates stamp) ● On-hook Dial Selection ● Multi-Port (Require 2 fax line, i.e. configuration with 2 x FAX System 12: Port designation, receive-only port setting, port restriction for department management)